Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Prachtig kunstwerk van Bruno Catalano symbolyseert “De Migrant”

Prachtig kunstwerk van Bruno Catalano dat te aanschouwen is in de Franse havenstad Marseille. 

Het beeld is deel van zijn oeuvre Les Voyageurs. Deze kunstenaar is geboren in Marokko uit
Siciliaanse ouders en op 10-jarige leeftijd naar Frankrijk geëmigreerd.Dit beeld symboliseert de #migrant,
die een deel van zichzelf moet missen, maar wel rondloopt met bagage en #hoop voor de toekomst.


Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Kennisgeving ter inzage ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Molukse Wijkraad Lunteren & Woonstede 21 december 2022

 

Klik hier voor de link naar het ondertekende Samenwerkingsovereenkomst,
te zien bij Molukse organisaties Lunteren op onze website onder de sub pagina Molukse Wijkraad Lunteren.

Hieronder een kleine foto-impressie van de ondertekeningsbijeenkomst.

 

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

RMS: “Rutte beledigt Molukse gemeenschap in Nederland”

RMS: " Rutte beledigt Molukse gemeenschap in Nederland"

Door het Molukse volk weg te zetten als onderdeel van de Indische gemeenschap- met alle respect voor de Indische gemeenschap- voelen wij ons diep gekwetst. Daarmee laat U Minister-President zien nog steeds over een ernstig tekort aan historisch besef te beschikken, zo schrijft de RMS-regering in ballingschap.

De reactie kwam nadat het ministerie van Algemene Zaken de RMS in een brief namens Rutte heeft laten weten dat er al excuses zijn gemaakt “aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven”. Nederland erkent de RMS niet, staat ook in de brief. Volgens RMS-president Wattilete is het onacceptabel dat de Minister President van Nederland de Molukkers als onderdeel van de “Indische gemeenschap” noemt.

 “De nazaten van het Zuid-Molukse volk zijn van een andere orde. Zowel wat hun specifieke identiteit, taal en cultuur betreft, maar bovenal dat de komst van de Molukse bevolkingsgroep naar Nederland het directe gevolg is van de proclamatie van de Zuid-Molukse Republiek”, zo schrijft de RMS op hun website.
(Bron: Tifa Magazine)

Categorieën
Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Foto-impressie Kerstdiner Huiskamer Tenang Senang als afsluiting van het jaar 2022

Kerstdiner Huiskamer Tenang Senang 22 december 2022


Met een gezellige kerstdiner sloten de ouderen en vrijwilligers van Huiskamer Tenang Senang van Ana Upu het jaar 2022 af. Er werd getoast op het nieuwe jaar. Het Coordinatieteam had gezorgd voor een heerlijke Molukse maaltijd en een smakelijke (Tjendol) dessert.  Kerstliederen onder begeleiding van Roy en Harry werden gezongen. De ouderen en vrijwilligers gingen niet met lege handen naar huis. De ouderen kregen een tas met kerstsurprises en de vrijwilligers een klein kerstpresentje.
Jammer genoeg waren we niet voltallig door ziekte en andere afspraken. De zieken wensen we heel veel beterschap toe!!
Hopelijk zien we elkaar weer in goede gezondheid in het volgende jaar weer terug.

De start van de Huiskamer is na een korte vakantie in het nieuwe jaar op dinsdag 10 januari 2023. 

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.  Amato sampai berdjumpa lagi !!!  

Klik hier voor een foto-impressie

 Rest nog te vermelden dat het kerstdiner werd gesponsored door Aannemersbedrijf W. Maassen en Loodgietersbedrijf Jac. van Zetten beiden uit Ede. Hiervoor heel veel dank !!!

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Veiling schilderij van Edese schilder Mandy Nellenstein tbv Ana Upu op voorpagina Kersteditie Lunterse Krant

Van de redactie van de Lunterse Krant  ontving het bestuur van Stichting Ana Upu het volgende bericht:

” Woensdag komt onze kersteditie weer uit.
De voorpagina is geschilderd door de Edese schilder Mandy Nellestein.
Dit schilderij gaan we ter verkoop aanbieden. Hiervoor is een online formulier aangemaakt waarop de biedingen kunnen worden ingevuld. Op de voorpagina staat onderaan een korte uitleg.

Wellicht is het een idee om dit ook via jullie website en/ of Facebook en Instagram te communiceren.

In het nieuwe jaar willen we een foto nemen van de overhandiging van het schilderij aan de koper en publiceren.”

Met vriendelijke groet,
Willem de Frel

 

Via onderstaande link kunt u online bieden:

Klik hier: www.Lunteren.com/veiling

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Foto-impressie sfeervol, gezellig en geslaagd Kerst Inn Ana Upu 18 december 2022

Foto-impressie sfeervol, gezellig en geslaagd Kerst Inn 2022

De Kerst Inn Ana Upu 2022 op zondag 18 december was sfeervol,  gezellig en als evenement geslaagd.
Er waren diverse optredens van de kinderen MAGIM/Zondagschool, Koor Gabungan, Mannenkoor Pohon Ara,
Jacqueline Risamenapatty en Richard Akihary.  Mariet Hehakaya bracht met haar pianospel een prachtig optreden. Spirituele gedichten werden voorgedragen. Een spontaan optreden van ds Michael Patawala met “White Christmas” kon rekenen op een enthousiast applaus van het publiek . Bekende kerstevergreens zoals, Mary’s Boy Child, Felice Navidad en Jingle bells werden  spontaan door het publiek meegezongen.

 De werkgroep Kerst Inn en haar vrijwilligers hebben kosten noch moeite gespaard om er een  geslaagd evenement van te maken. Er waren heerlijke Molukse hapjes en als hoofmenu kon men genieten van een heerlijke portie bami. Heel veel dank aan alle (bar) vrijwilligers en een compliment aan de organisatie  voor de sfeervolle aankleding van de zaal. De Kerst Inn is een traditioneel evenement wat niet meer weg te denken is voor de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o.
Klik hier voor een foto-impressie

Categorieën
Fotoalbum

Kerst Inn Ana Upu 18 december 2022

Foto-album Kerst Inn Ana Upu 18 december 2023

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Verzelfstandiging “Gebouw Ina Ama” op vrijdag 9 december 2022 door middel van ondertekening door bestuur Stichting Ana Upu een feit !!

Lunteren, december 2022

Aan: De Molukse gemeenschap Lunteren/Ede e.o.

Vrijdag 9 december 2022 om 15:00 uur, het moment van de waarheid was dan eindelijk daar! Een belangrijk moment voor het bestuur en voor velen die hier lang op hebben gewacht, het tekenen van de overeenkomsten wat heeft geleid tot de verzelfstandiging van Stichting Ana Upu. Voor een aantal van ons heeft de strijd 8 jaar geduurd. Na talloze gesprekken met de gemeente was er begin van dit jaar goed nieuws, namelijk dat er in Q1 een besluit zou komen van college van B&W en de gemeenteraad. Het geduld zou worden beloond, maar uiteindelijk ging pas begin van de zomer de kogel door de kerk en was zowel het college als de raad overtuigd dat zij aan ons een subsidie zou verstrekken. Alsnog heeft het nog bijna een half jaar geduurd, maar het is gelukt! 
 
Dit alles hadden we niet gered zonder hulp van (externe) adviseurs, financierders en vrijwilligers die ons al die tijd hebben gesteund en begeleidt in dit langdurige proces naar verzelfstandiging.
 
En nu? Er gaat een hoop veranderen, maar daarover later meer. Wij zijn in een euforische stemming en zullen de komende weken in gesprek gaan met OHG over de financiering van de verbouwing van het gebouw. Wij hopen jullie hier op zeer korte termijn over te informeren 
 
Wij danken jullie voor jullie geduld tot nu toe en tot snel!
 
Groet,
Bestuur Stichting Ana Upu

Daarnaast willen we benoemen personen en instanties die ons hebben bijgestaan in advies en uitvoering om het uiteindelijk te laten realiseren.

Onze warme dank gaan uit naar :

–   Petrus Pesulima

–   Jan Goedman

–   Rein Sohilait

–   Molukse Platform Lunteren Ede e.o.

–   Gemeente Ede

–   Hielke-Jan van der Leij
    (Van der Ley Vastgoed))

–   Nathan Rozema
    (Labyrinth Onderzoek & Advies)

–   Ron Gruyter (Ontwikkelings- en – – 
    Herstructureringsmaatschappij (OHG)

–   William van de Worp (Ontwikkelings- 
    en Herstructureringsmaatschappij
    (OHG)

–   Peter van der Kolk (Notaris)

–   Gerard Pater (GoedVastGoed)

–   Kinderdagverblijf BijdeHandjes

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Uitnodiging Molukse Wijkraad Lunteren ivm ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Woonstede woensdag 21/12/2022

Uitnodiging

 

Beste Molukse (oud)wijkbewoners en Molukse ingezetenen van de WERV gemeenten,

De Molukse Wijkraad Lunteren (MWL) en de Woonstede ondertekenen gezamenlijk een nieuwe (herziene) samenwerkings-overeenkomst. Op gepaste wijze willen wij samen met jullie stilstaan bij dit gedenk-waardig moment.

De MWL heeft onder andere afspraken gemaakt omtrent:

Het belang van het behoud en – de status van de Molukse woonwijk Lunteren en de rol van de MWL hierin.

De Molukse wijk Lunteren is ons culturele erfgoed en wordt beschouwd als nalatenschap Van onze eerste generatie Voor onze (klein)kinderen. De MWL zal zich blijven inzetten voor erkenning van de status – en voor behoud van de Molukse woonwijk Lunteren.

Het belang van behoud van de daarin verworven rechten (politiek, sociaal en cultureel)

Uiting geven aan onze wens voor politieke vrijheid welke onlosmakelijk verbonden is aan de door de MWL opgestelde visie, (zie: MWL statuten / beleidsbepalingen).

Tevens blijft onze cultuur, normen en waarden en tradities, in welke gangbare vorm dan ook, een verworven recht.

De voorwaarden en procedure voor woningtoewijzing in de wijk en de rol, de rechten en plichten van de MWL daarin.

De MWL zal voor uitvoering van de procedure, conform welke gesteld is in de voor akkoord getekende SOK met de stichting Woonstede, (blijven) zorgdragen en heeft hierin ook eigen beleid gevormd die gevolgd zal worden.

Inzage:

Zodra ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft plaatsgevonden zal genoemde document, in zijn geheel, ter inzage worden geplaats op de website van Stichting Ana Upu/ sub-pagina MWL.

 

Op woensdag 21 december 2022 van 18.15u tot 20.00u in wijkgebouw Ina-Ama zijn jullie daarom van harte welkom voor een hapje en een drankje. Aanmelding is niet nodig.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op woensdag 21 december 2022.

 Met vriendelijke groeten,

Namens de Molukse Wijkraad Lunteren.

Petrus Pesulima  , Marvin Beumer,  Harry Loppies  en  Robert Liwier

Note : Programma wordt bij binnenkomst aangereikt.

Molukse Wijkraad Lunteren
Locatieadres :
Gebouw Ina–Ama

Van der Duijn van Maasdamstraat 16 Lunteren
 E-mail : moluksewijkraadlunteren@gmail.com

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Activiteiten Mantelzorgtrefpunt maand december in Ede en Lunteren

Activiteiten Mantelzorgtrefpunt Ede en Lunteren

Beste lezer,

Bij de komende feestdagen heb je als mantelzorger te maken met familietradities. Dit betekent dat alles anders verloopt dan je normaal gewend bent. Voor jou is het misschien geen probleem, maar voor de ander kan dit het wel zijn. Degene waarvoor je zorgt kan uit zijn evenwicht zijn en de verandering kan angst en onrust geven. Het is belangrijk dat je als mantelzorger er niet alleen voor staat. Vraag bijvoorbeeld om hulp. Zorg af en toe voor rustmomenten of andere activiteiten. Een handige tafelschikking en een herkenbaar menu kunnen je helpen. Het Mantelzorgtrefpunt is een vertrouwde ontmoetingsplek voor (ex)mantelzorgers, waar er tijd en aandacht is voor jou om je hart te luchten. Je bent van harte welkom op woensdag 14 december, want dan gaan we met elkaar met muziek gezellig het jaar afsluiten.

Het Mantelzorgtrefpunt vindt plaats elke vierde woensdag van de maand. Vanaf 19.00 uur ben je welkom. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. De locatie is stichting Ana Upu, V.d. Duyn van Maasdamstraat 16 in Lunteren. Wil je vooraf informatie over het Mantelzorgtrefpunt of kennismaken, dan kun je mailen naar info@mantelzorgtrefpunt.nl of bellen naar telefoon 06-21985859.

 

Ken je mensen uit je omgeving waarvoor het Mantelzorgtrefpunt geschikt is? Laat het dan weten. Wij kunnen ook contact opnemen. In de bijlage vind je het affiche van de komende Mantelzorgtrefpunt.

Mantelzorgtrefpunten in Ede en Lunteren

Hieronder vind je een overzicht van de Mantelzorgtrefpunten van deze maand.

Mantelzorgtrefpunt

Locatie

Datum en tijd

Veldhuizen-Kernhem

Wijkcentrum De Velder

Munnikenhof 17 in Ede

Dinsdag 13 december

Inloop vanaf 13.30

Duur 14.00-16.00

Lunteren

Stichting Ana Upu

V.d. Duyn van Maasdamstraat 16

In Lunteren

Woensdag 14 december

Inloop vanaf 19.00

Duur 19.30-21.00

Ede-Zuid

Buurthuis De Meerpaal

Industrielaan 1 in Ede

Donderdag 15 december

Inloop vanaf 13.00

Duur 13.30-15.30

Ede Centraal

Servicepunt Bunschoterhof

Bunschoterhof 10 in Ede

Vrijdag  16 december

Inloop vanaf 9.30

Duur 10.00-11.30

Met vriendelijke groet,

Agnes Lagerweij

Stichting Mantelzorgtrefpunt.nl

E: info@mantelzorgtrefpunt.nl

M: 06-21985859

W: www.mantelzorgtrefpunt.nl