Kumpulan Ana Upu voor 55 plussers zaterdag 20 juli en Actie Fondsenwerving Seniorenactiviteiten Ana Upu ivm verkoop bami !!

Op zaterdag 20 juli 2024 organiseert het Coordinateam Seniorenactiviteiten van Stichting  Ana Upu  van 13.30 uur-17.00 uur, het gezellige muzikaal evenement  “Kumpulan Ana Upu” voor 55 plussers..

De muziek wordt verzorgd door de band  “Amboyna”. De formatie met Harry Loppies (gitaar/zang), Roy Sipasulta (toetsen/zang) en Minggus Latul (zang), staat garant voor populaire Molukse traditionals, Nederlandstalig muziek en bekende Engelse evergreens.

De dansgroep Kupu Kupu uit Ede geeft acte de presence met een aantal culturele dansen.
De bekende percussionist Nippy Noya geeft een Workshop tifa (Molukse trommel).

Met de bingo zijn er leuke prijzen te verdienen De Molukse hapjes worden gedurende het programma gratis rondgedeeld.

Entreekosten 5,00 per persoon. Het is aan te bevelen om vooraf te reserveren bij:
Roy Sipasulta tel. 06-54634487 of Bep Lekatompessy tel.06-14573780 .
Email: info@ana-upu.nl.

Actie Fondsenwerving
Om fondsen te werven t.b.v. de senioren activiteiten van Stichting Ana Upu

verkopen wij een heerlijke portie bami met de benodigde ingrediënten.

U kunt voor 18 juli 2024 een bestelling doen via bovenstaande tel.nrs (zie flyer)

Na afloop van de Kumpulan op 20 juli om 17.00 uur ingepakt (koud) af te halen

Kosten € 6,00. Graag contant betalen!!

 

Waarvoor de Actie Fondsenwerving  voor de Seniorenactiviteiten van Ana Upu?

Hieronder vindt u de doelstelling en een overzicht van de activiteiten waarbij fondsen nodig zijn. 

 

 

 Doelstelling 

Ontmoeting, bevorderen sociaal contact, zinvolle dagbesteding, bevorderen dag structuur, voorkomen eenzaamheid, zo lang mogelijk in stand houden van gezondheid en zelfredzaamheid. Signaleren van achteruitgang en verwijzen


Activiteiten

–  Wekelijkse huiskamerontmoeting met lunch en warme maaltijd (eind van de maand)
– Dagjes uit
– Creatieve activiteiten
– Diverse gezelschapspelletjes
– Samen zingen
– Kerstdiner senioren en vrijwilligers Huiskamer Tenang Senang
– Bewegen met Plezier in samenwerking met  Sportservice De Vallei   
– Kumpulan Ana Upu voor 55 plussers (2x per jaar)
– Project Verhalenkist ism LSMO (Landelijke Stichting Molukse Ouderen)
– Training EHBO/AED tbv vrijwilligers
– Scholing vrijwilligers “Vrijwillig met een goed gevoel””
– Voorlichting  en workshops veranderingen zorg en welzijn

U kunt ons ook  ondersteunen door een gift over te maken
op rekeningnummer: IBAN NL62 INGB000510411 tnv Stichting Ana Upu
onder vermelding van “Bijdrage Seniorenactiviteiten Ana Upu”.

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Actie Fondsenwerving  van 20 juli en uw eventuele gift !!!

 

Met vriendelijke groet,

 Coordinatieteam

Seniorenactiviteiten Ana Upu en wokshop