Projecten

Nederlands Openlucht Museum 

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem en Stichting Ana Upu ondertekenen intentie-overeenkomst .
420 jaar gedeelde Moluks-Nederlandse geschiedenis krijgt komende jaren prominente aandacht. 
Het Neder-lands Openluchtmuseum en de Stichting Ana Upu te Lunteren hebben op dinsdag 4 juni een intentie-overeenkomst ondertekend. Zowel het museum als de  Stichting Ana Upu spreken hiermee wederzijds de intentie uit om vanaf 2019 gedurende minimaal 3 jaar samen te werken. 

 

Molukse barak
Het Nederlands Openluchmuseum heeft een samen-werking met de Molukse gemeenschap die terug gaat naar het jaar 2001. In dat jaar verwierf het museum de laatste overgebleven barak uit het woonoord bij Lage Mierde. Eind 1954 werd dit woonoord  ingericht voor de huisvesting van 18 Molukse gezinnen.
Zij hoorden tot de 12.500 Molukkers (militairen en hun gezinnen) die in 1951 ‘op dienstbevel’ naar Nederland waren gebracht. In 1962 verhuisden alle Molukse gezinnen. Ze werden over Nederland verspreid in nieuw gebouwde woonwijken.

Hernieuwde samenwerking
Met het ondertekenen van de intentieverklaring bekrachtigen het museum en de Stichting Ana Upu de relatie voor de komende jaren met als gezamenlijk doel de 420 jaar gedeelde Moluks- Nederlandse geschiedenis te blijven vertellen. 
Lees verder

Van Seniorenvoorlichter tot Seniorenondersteuner

Deze scholing is een vervolg van het scholings-programma Seniorenvoorlichters Molukse ouderen.Een scholing die LSMO vanaf 2007 verspreid over het land gaf. Steeds vaker hoorden we de behoefte om een vervolgscholing vooral in verband met de snelle veranderingen in de zorg. Tijdens een LSMO studie-weekend eind 2015 werd de opzet van een dergelijke vervolgscholing inhoudelijk al besproken. Het duurde even voordat tot uitvoering overgegaan kon worden maar uiteindelijk werd dan toch de scholing uitgevoerd in Lunteren. Het huidige zorgstelsel kwam aan bod, de taken van een seniorenondersteuner, vergelijk-baar met die van een onafhankelijke cliëntonder-steuner kwamen onder de aandacht en communicatie en bejegening kwamen aan de hand van rollen-spellen aan de orde. Na daadwerkelijk huisbezoeken afgelegd te hebben en hiervoor een handreiking te hebben ontvangen, werden tijdens een tweede dag de bevindingen uitgebreid besproken en eventueel vervolgstappen voorgesteld.
De planning is om in 2021 vervolgtrainingen te doen.

Expositie “Dua djadi satu” Molukse gemeenschap Museum Lunteren

Molukse inwoners uit Lunteren hebben Museum Lunteren benaderd of het mogelijk is om een expositie te houden over de Molukse gemeenschap in Lunteren. Naar aanleiding van het verzoek heeft het museum  contact gezocht met Stichting Ana Upu met de vraag of er een expositie samengesteld kan worden.
 Het gaat om een permanente plek in het museum met in de toekomst wisselende thema’s. Tineke Lawalata en René Akihary hebben zich bereid verklaard om de expositie samen te stellen. 
De officiele opening was reeds gepland, maar door Corona is het tot nader order uitgesteld. Museum Lunteren zetelt aan de Dorpsstraat 55 in Lunteren en is onlangs met een extra ruimte volledig gerenoveerd.

Klik hier voor een impressie van de Expositie “Dua djadi satu” over de Molukse gemeenschap in Museum Lunteren.