Project "Het Groene Hart"

Project ” Het Groene Hart”
De bouw van 16 seniorenappartementen van het project “Het Groene Hart” voor Molukse senioren is een samenwerking van Woonstede en het Platform van Molukse Organisaties Lunteren/Ede en omstreken.

Op 1 september 2012 werd na een kerkdienst door wijlen de heer J.Tapilaha, de oudste bewoner van de Molukse Wijk Lunteren, symbolisch door middel van een plaquette de eerste steen onthuld, met de tekst “Eerste steen door Woonstede aangeboden aan de Molukse gemeenschap voor de huidige en toekomstige generaties” .

Vervolgens werd op 4 juli 2014 de naam “Ajah Bunda” van het seniorencomplex onthuld. Na de onthulling werd tijdens een informele bijeenkomst  een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de directeur Wim van Sterkenburg van Woonstede en Harry Loppies van het Moluks Platform. In de samenwerkings-overeenkomst is de rol van het Moluks Platform geregeld over de toewijzing, van niet alleen de senioren-appartementen van Ajah Bundah, maar ook van de sociale huurwoningen in de Molukse Wijk in  Lunteren.

Naamgeving Ajah Bunda


In de lijn van de naamgeving voor het stichtingsgebouw : Ina Ama (moeder-vader) en de stichting : Ana Upu (kind-kleinkind) past de naam “Ajah Bunda” voor het seniorencomplex dat tegenover de stichting staat.”Ajah Bunda” is de oude benaming voor vader-moeder. Een vader en moeder die het gezin vormen en een ‘ouder’ zijn voor hun kind, petekind, kleinkind en achterkleinkind. “Ajah Bunda” symboliseert en omvat de Molukse gemeenschap. Lunteren van het verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Een interview met de architecten Remy Matulessy voormalig bewoner van de Molukse Wijk in Lunteren en Jensen Visser uit Amersfoort ziet u hieronder in de nieuwsmagazine van het Aannemersbedrijf Kelderman Bouw die de bouw heeft gerealiseerd. (Bron : Nieuwsmagazine Kelderman Bouw) 

Remy Matulessy 1949-2021   

“Vader, Verbinder en Visionair” 
In het Algemeen Dagblad van 23 maart 2021 verscheen een artikel,  waarin een levensbeschrijving wordt gegeven van Remy  Matulessy die op 14 februari 2021 in Nieuwegein is overleden. 

 Lees hier het artikel in het AD.

Als oud-inwoner heeft hij heel veel betekend voor de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede en omstreken. Als gemeenschap mogen we hier dankbaar voor zijn. Hij was als stedenbouwkundige verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de drieluik  “Project Groene Hart” in de Molukse wijk
in Lunteren. Binnen het project was hij architect van het “Gebouw Ina Ama” van stichting Ana Upu, het “Kerkgebouw Bethanië” van de Moluks Evangelische Kerk en samen met Jens Visser een van de architecten van de 16 seniorenappartementen van “Ajah Bunda” voor Molukse ouderen.