Senioren

Huiskamer
Tenang Senang

De Huiskamer Tenang Senang  van Ana Upu biedt wekelijks op dinsdag van 10.00 uur -13.30  uur een huiskamer-ontmoeting  voor Molukse senioren en senioren die affiniteit hebben met de Molukse cultuur. De senioren doen aan spelactiviteiten en onder begeleiding van een docent van Sportservice Ede de bewegingsactiviteit “Bewegen met plezier”.
Er wordt gezamenlijk  een soep/ broodmaaltijd en warme maaltijd (eind van de maand) genuttigd.
Diverse sociaal culturele activiteiten worden door de vrijwilligers georganiseerd.
 De kosten  € 3,50 per keer..

 

Doelstelling en beoogd resultaat
Ontmoeting, bevorderen sociaal contact, zinvolle dagbesteding, bevorderen dag structuur, voorkomen eenzaamheid, zo lang mogelijk in stand houden van gezondheid en zelfredzaamheid. Signaleren van achteruitgang en verwijzen


Activiteiten

–  Wekelijkse huiskamerontmoeting met
    lunch en warme maaltijd
– Dagjes uit
– Bezoek Landelijke Molukse Ouderen
    Dag Pelita in Barneveld
– Bezoek Ouderendag gemeente Ede 
– Zomervakantieactiviteiten 
– Kerstdiner ouderen Huiskamer Tenang Senang en vrijwilligers Seniorenactiviteiten.
– Bewegen met Plezier/ Sportservice Ede   

Contactpersonen:
Bep Lekatompessy  telefoon 06-14573780 
Roy Sipasulta            telefoon 06-54634487

Zomervakantieactiviteiten 2021 “Samen Ouder”

De Huiskamer Tenang Senang en de vrijwilligers van de Senioren-activiteiten Ana Upu ontvangen van het Oranjefonds, fonds RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo voor de periode juni t/m augustus 2021 een bedrag van  € 3.000, — voor het project” Zomervakantieactiviteiten” Samen Ouder”. 
Programma Zomervakantieactiviteiten 2021 

 Klik hier voor een foto-impressie van vorig jaar 2020.

Contactpersonen:
Bep Lekatompessy  telefoon 06-14573780 
Roy Sipasulta           telefoon 06-54634487

Koersbal

Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules met grotere ballen met een af-wijking naar links of rechts. De speler moet bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (het doel) te komen. Koersbal wordt meestal binnen gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, waarbij twee teams van twee personen het tegen elkaar opnemen.
Het ene team speelt met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine ballen. De afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend spel, dat in het begin nog als best lastig zal worden ervaren. Gelukkig leren de meeste mensen snel en ontstaat een spannende strijd om zo dicht mogelijk bij het doel te komen.

Op donderdag van 9.30 uur-12.00 uur  en vrijdag van 9.30 uur -12.00 uur kunt u bij Ana Upu terecht voor het koersbal. 
U betaalt maandelijks een eigen bijdrage. 
Jaarlijks organiseert Sportservice Ede in het voorjaar en in het najaar de Open Edese Koersbalkampioenschappen met deelname van tientallen teams uit de regio. 

De 2 deelnemende teams van Ana Upu zijn de afgelopen jaren met regelmaat kampioen geworden. Met diverse teams uit de regio zoals, Harskamp, Otterlo, Lunteren en Ederveen vinden uitwisselingen plaats, met afsluitend een gezellige lunch.
De koersbalgroep sluit meestal het seizoen af met een etentje. 

 Klik hier voor een foto-impressie . 

Contactpersonen:
Boertje Sabandar telefoon 06-29391953
Ed Hermsen  telefoon 06-3372888-                                                                                                                   

                                                                                                               

 

Speciale dank aan: