Senioren

Huiskamer
Tenang Senang

De Huiskamer Tenang Senang  van Ana Upu biedt wekelijks op dinsdag van 10.00 uur -13.30  uur een huiskamer-ontmoeting  voor Molukse senioren en senioren die affiniteit hebben met de Molukse cultuur. De senioren doen aan spelactiviteiten en onder begeleiding van een docent van Sportservice Ede de bewegingsactiviteit “Bewegen met plezier”.
Er wordt gezamenlijk  een soep/ broodmaaltijd en warme maaltijd (eind van de maand) genuttigd.
Diverse sociaal culturele activiteiten worden door de vrijwilligers georganiseerd.
 De kosten  € 3,50 per keer..

 

Doelstelling en beoogd resultaat
Ontmoeting, bevorderen sociaal contact, zinvolle dagbesteding, bevorderen dag structuur, voorkomen eenzaamheid, zo lang mogelijk in stand houden van gezondheid en zelfredzaamheid. Signaleren van achteruitgang en verwijzen


Activiteiten

–  Wekelijkse huiskamerontmoeting met
    lunch en warme maaltijd
– Dagjes uit
– Bezoek Landelijke Molukse Ouderen
    Dag Pelita in Barneveld
– Bezoek Ouderendag gemeente Ede 
– Zomervakantieactiviteiten 
– Kerstdiner ouderen Huiskamer Tenang Senang en vrijwilligers Seniorenactiviteiten.
– Bewegen met Plezier/ Sportservice Ede   

Impulse Vakantieactiviteiten Samen Ouder

De Huiskamer Tenang Senang en de vrijwilligers van de Senioren-activiteiten Ana Upu ontvingen van het Oranjefonds, fonds RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo voor de periode juni t/m september 2020 een bedrag van  € 3.000, —
voor het project” Impulse Vakantieactiviteiten” Samen Ouder”. Ondanks de Corona konden we, naast de reguliere huiskamerontmoetingen, weliswaar in beperkte vorm, activiteiten organiseren zoals een Dagje uit naar het Zandsculptuur festijn in Garderen,  Bingo en  Barbecue. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet met een High Tea bij ” Eethuys De Wormshoef” in Lunteren.

 Klik hier voor een foto-impressie.

Contactpersonen:
Bep Lekatompessy  telefoon 06-14573 20780 
Jeanne Hagenbeek  telefoon 06-513685399

Koersbal

Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules met grotere ballen met een af-wijking naar links of rechts. De speler moet bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ (het doel) te komen. Koersbal wordt meestal binnen gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, waarbij twee teams van twee personen het tegen elkaar opnemen.
Het ene team speelt met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine ballen. De afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend spel, dat in het begin nog als best lastig zal worden ervaren. Gelukkig leren de meeste mensen snel en ontstaat een spannende strijd om zo dicht mogelijk bij het doel te komen.

Op donderdag van 10.00 uur-12.00 uur  en vrijdag van 9.30 uur -11.30 uur kunt u bij Ana Upu terecht voor het koersbal. 
U betaalt maandelijks een eigen bijdrage. 
Jaarlijks organiseert Sportservice Ede in het voorjaar en in het najaar de Open Edese Koersbalkampioen-schappen met deelname van tientallen teams uit de regio. 

De 2 deelnemende teams van Ana Upu zijn de afgelopen jaren met regelmaat kampioen geworden. Met diverse teams uit de regio zoals, Harskamp, Otterlo, Lunteren en Ederveen vinden uitwisselingen plaats, met afsluitend een gezellige lunch.
De koersbalgroep sluit meestal het seizoen af met een etentje. 

 Klik hier voor een foto-impressie . 

Contactpersonen:
Boertje Sabandar telefoon 06-29391953
Ed Hermsen  telefoon 06-3372888-                                                                                                                   

 

                                                                                                                

 

Speciale dank aan: