Sociale Kaart

De Sociale Kaart bestaat uit de onderdelen:

 • Beknopte Wegwijzer tbv de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken.
 • Sociale Kaart gemeente Ede  
 • Waaier Sociaal Domein  voor (zorg)professionals

Voor de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken zijn vanuit de Sociale Kaart van de gemeente  Ede een aantal onderwerpen en thema’s geselecteerd. De informatie voor de Molukse gemeenschap met betrekking tot zorg en welzijn, is vervat in een beknopte wegwijzer.

  In dit document vindt u onder het hoofdstuk Sociale Kaart gemeente Ede  ook alle onderwerpen met omschrijving die in de Sociale Kaart zijn vermeld. Op de sociale kaart zelf ziet u in één oogopslag waar u terecht kunt op het gebied van onder andere zorg, welzijn, wonen, werk, geld, opvoeding, vrijwilligerswerk, sport, mantelzorg en ontmoeting. Tevens vindt u de Waaier Sociaal Domein die door gemeente Ede voor (zorg)professionals ontwikkeld is.

 

 

 

Beknopte Wegwijzer Molukse gemeenschap Lunteren/Ede e.o.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen.
En dat u kunt meedoen aan de samenleving.
Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

 • huishoudelijke hulp
 • woningaanpassingen
 • een rolstoel of scootmobiel
 • taxivervoer
 • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
 • mantelzorgondersteuning
 • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang”
 • beschermd wonen

  Wilt u een voorziening aanvragen bij het Wmo-loket?
  Bel 14 03 18 of kom naar het Werkplein Regio Foodvalley, Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede,
  uitsluitend op afspraak.

Huishoudelijke hulp

Bent u door ouderdom, ziekte of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? En is er niemand die de taken kan overnemen? Dan kunt u contact opnemen met loket Wmo om Hulp bij het Huishouden te vragen.

Heeft u een melding gedaan bij loket Wmo? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een maatwerkgesprek. Dit gesprek voert u met een de Wmo-consulent. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden. Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u voor Hulp bij het Huishouden in aanmerking komt.

Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden. Bij het gesprek kunt u laten ondersteunen door een van de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu of een sociaal werker van Malkander.
–Annelies Hultink telefoon 06- 327139
  email: ahultink@malkander-ede.nl
-Minggus Latul telefoon 06-23224649
  email: info@ana-upu.nl 

Wonen

Wilt u een woning huren in de Molukse wijk in Lunteren, dan kunt zich laten inschrijven bij:
– Harry Loppies
  Moluks Platform Lunteren/Ede e.o. 
  Telefoon: 06-34443143 Email: info@ana-upu.nl

Het Moluks Platform regelt in samenspraak met Wooncorporatie Woonstede uit Ede de toewijzing van de sociale huurwoningen in de Molukse wijk , wat valt onder haar aanbod.  U komt dan op een wachtlijst. Dit geldt ook voor de 16 senioren-appartementen van Ajah Bunda  voor Molukse ouderen in de Molukse wijk. U dient in principe wel ingeschreven staan bij Woonstede.

 

Voor overige sociale huurwoningen in de gemeente Ede, kunt u contact opnemen met :
Woonstede Telefoon 0318-695 695, Telefoonweg 36, 6712GD Ede. 

Onafhankelijke inwonersondersteuning

Onafhankelijk
inwonersondersteuning
 

De regels rondom zorg zijn moeilijk. Er is veel mogelijk maar je moet wel weten waar je moet zijn.
Onafhankelijke inwonersondersteuning Ede helpt hierbij. Wij zijn onafhankelijk.  Dit betekent dat wij
geen indicaties afgeven of zorgaanbieder zijn. Wij kunnen daarom meedenken wat de inwoner nodig
heeft en hoe dit georganiseerd kan worden.  

Wij helpen bij het vinden van antwoorden op vragen die met zorg te maken hebben, zoals 

 Het uitleggen hoe sommige wetten en regels werken 
 Ondersteunen bij een aanvraag voor een voorziening 
 De vragen en wensen op een rij te zetten 
 Helpen met de voorbereiding van een gesprek 
 Meegaan naar een gesprek 

Dus hebben jullie vragen over bijvoorbeeld:
 Er is thuis meer zorg en ondersteuning nodig. Wat is mogelijk en hoe regelen we dat?
 WMO, WLZ, ZIN, PGB, ziektekostenwet: wat betekent dit? Is dit voor de client van
toepassing? Hoe regelen we dat?
 Keukentafelgesprekken: hoe verloopt het gesprek en hoe kan de client zich erop
voorbereiden? De familie kan er niet bij zijn, kan er iemand mee?
Bel dan met mij of een van mijn collega’s.
Wij denken met je mee, ondersteunen jou of de client. We spreken samen af wat in jouw situatie het
meest gewenst is.

 Susan Hofman mobiel 06-57209471
Onafhankelijk Inwonersondersteuning Ede
Mail: InwonersondersteuningEde@stimenz.nl

 
Vervoersservice Automobiel voor en door inwoners gemeente Ede

Een doktersbezoek, even boodschappen doen of op visite gaan bij bekenden: best lastig als je niet (meer) beschikt over een auto(rijbewijs). De vrijwillige vervoersservice Automobiel is er voor en door inwoners van de gemeente Ede. Geselecteerde vrijwillige chauffeurs brengen inwoners vlot van deur tot deur.

Voor wie is Automobiel?

Deze vervoersservice is er vooral voor oudere en minder mobiele inwoners die minder toegang hebben tot openbaar of regulier vervoer om zo langduriger thuis te kunnen blijven wonen, deel te kunnen blijven nemen aan de activiteiten of sociale contacten.

Gratis lidmaatschap 

Wilt u ook graag vervoerd worden door een van de vrijwillige chauffeurs? Het eerste jaar kunnen nieuwe deelnemers een gratis Automobiel lidmaatschap krijgen. Daarna kost het € 15,00 per jaar. Na aanmelding kunt u onbeperkt een jaar lang vervoer aanvragen.
Per rit betaalt u de chauffeur € 0,35 per km

Het lidmaatschap Automobiel kunt u aanvragen via Malkander 0318- 208 080. Na de aanmelding als lid kunt u een rit aanvragen. Dat  doet u 3/4 dagen van te voren via tel.nr. 088-7004100

Vervoer en mobiliteit

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

 

Valleihopper

Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u misschien korting krijgen op de Valleihopper, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de Valleihopper kunt u van deur tot deur reizen. Heeft u een melding gedaan bij loket Wmo? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een maatwerkgesprek. Dit gesprek voert u met een  Wmo-consulent.  
Bij het gesprek kunt u laten ondersteunen door een van de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu of een sociaal werker van Malkander.
-Annelies Hultink telefoon 06-2327139
  email: ahultink@malkander-ede.nl
– Minggus Latul telefoon 06-23224649
    email: info@ana-upu.nl


Voor hulpmiddelen die u in en rond het huis mobieler maken als lopen minder goed gaat. Een wandelstok, rollator of rolstoel bijvoorbeeld dan kunt u dat lenen bij Thuiszorgwinkel Medipoint , Willem de Zwijgerlaan 3F, 6713NS Ede. Telefoon 088-1020100.  Voor een scootmobiel kunt u terecht bij het loket Wmo.

 

Valys

Valys Basis is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw regio. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw woonadres. Valys Basis brengt u waar u met het lokale of regionale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen.

Met Valys Basis krijgt u voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer.

 

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart;
 • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

  Voor meer informatie lees verder…….

Dagbesteding Huiskamer Tenang Senang (zonder WMO indicatie) Ana Upu

De Huiskamer Tenang Senang  van Ana Upu biedt wekelijks op dinsdag van 10.00 uur -13.30  uur een huiskamer-ontmoeting  voor Molukse senioren en senioren die affiniteit hebben met de Molukse cultuur. De senioren doen aan spelactiviteiten en onder begeleiding van een docent van Sportservice Ede de bewegingsactiviteit “Bewegen met plezier”. Er wordt gezamenlijk  een soep/ broodmaaltijd en warme maaltijd (eind van de maand) genuttigd. Diverse sociaal culturele activiteiten worden door de vrijwilligers georganiseerd.

 De kosten  € 5,00 per keer.
Locatie: VD Duyn van Maasdamstraat 16
6741WP Lunteren
Dinsdag: 10.00 – 13.30 uur

Telefoon contactpersonen:
Roy Sipasulta 06-54364487
Bep Lekatompessy 06-14573780

E-mail: info@ana-upu.nl

Verpleeghuis Rumah Kita Zinzia Zorggroep

Verpleeghuis Rumah Kita is speciaal opgezet voor Indische en Molukse ouderen. Het bijzondere karakter van dit huis blijkt uit alles. Het eten, de feestdagen, de toko, de jaarlijkse Pasar Rumah Kita. Maar ook de taal, de gewoontes, de aankleding Rumah Kita staat vlak bij het centrum van Wageningen. 160 Indische en Molukse ouderen uit heel Nederland vinden er een prettig thuis.

In Rumah Kita kunt u terecht voor verpleeghuiszorg. Wij zijn er voor oudere mensen met dementie en/of complexe lichamelijke klachten met een Indische of Molukse achtergrond. Als u thuis woont, kunnen wij ook veel voor u betekenen. Uw situatie, mogelijkheden en gewoonten zijn bepalend voor de zorg. Welke zorg u ook ontvangt, wij sluiten aan bij wie u bent. Want bij ons kan iedereen zichzelf zijn. Wij staan voor een leven met kleur.

Wonen en leven

U heeft – alleen of met uw partner – een mooi, ruim appartement. Mensen met dementie en/of ernstige lichamelijke klachten kunnen in Rumah Kita kleinschalig wonen. Dan deelt u met vijf anderen een woning waarin u samen leeft, kookt en eet.

In het sfeervolle restaurant van Rumah Kita kunt u dagelijks gezamenlijk eten. Er staat dan een verse, zelfbereide Indische maaltijd op tafel. Maar bewoners kunnen ook gewoon van de Hollandse kost genieten. Familieleden en ouderen uit de buurt zijn van harte welkom. Voor uw dagelijkse boodschappen en Indische levensmiddelen bezoekt u onze eigen toko.

Activiteiten en diensten

U kunt aan allerlei activiteiten meedoen. Zoals creatieve workshops, kerkelijke activiteiten, culturele avonden en spelletjes. Ook hebben we een divers aanbod aan diensten.
Tegen een kleine vergoeding kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de wasservice, kapsalon, schoonheidsspecialist en pitjit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Rumah Kita? Download hier de brochure of bekijk het filmpje. Wilt u graag zelf zien wat Rumah Kita voor uw kan betekenen? Klik dan hier voor een rondleiding en informatie over uw eventuele aanmelding.

Bent u geïnteresseerd? Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met het klantbureau van Zinzia.
Bel 0317 – 364 240 of mail naar klantbureau@zinzia.nl

Rumah Kita
Plein 15 augustus 1
6708AL Wageningen
(0317)490 900

Mantelzorg en mantelzorgwaardering

Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn . 

Bij Malkander Mantelzorgondersteuning kunt u terecht voor informatie, advies, steun en een luisterend oor.

 

Bent u mantelzorger van een cliënt die in de gemeente Ede woont? Dan kunt u in 2021 misschien in aanmerking komen voor een waardering in de vorm van een geldbedrag van € 100. Uw inzet als mantelzorger moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wist u dat mantelzorgers gratis hulp bij het huishouden kunnen krijgen?

Stichting Ana Upu werkt samen met de sociaal werker van Malkander Annelies Hultink. 

Ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen  kunt u met haar een afspraak maken.
Contactgegevens : telefoon 06-23276139, 
 email : ahultink@malkander-ede.nl

Kijk voor meer informatie ook op de website van Malkander of bel met (0318) 20 80 80. 
Ze kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen. 
U kunt ook terecht bij het loket WMO.

 

Mantelzorgtrefpunt Lunteren

In samenwerking met Stichting Ana organiseert Mantel-zorgpunt.nl  een maandelijkse ontmoetingsplek voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers, waar zij onder begeleiding  van een professional ervaringen kunnen vertellen en naar elkaar luisteren. Het Mantelzorgtrefpunt kenmerkt zich door het bieden van een veilige, warme, intieme en vertrouwde omgeving, waar de mantelzorger zichzelf kan en mag zijn.

Het Mantelzorgtrefpunt bij Ana Upu vindt iedere laatste woensdag van de maand plaats en start om 19.30 uur tot 21,00 uur.  
Klik hier voor een foto-impressie van een van de activiteiten.

Voor meer informatie: Lees verder 
Locatie: Gebouw Ina Ama,
Vd Duyn van Maasdamstraat 16, 6741WP Lunteren .
Email: info@mantelzorgpunt.nl

 

Minimaregelingen “Ede doet mee”

De gemeente Ede heeft aanvullende inkomensregelingen voor mensen met een laag inkomen en hun kinderen. Gemeentelijke heffingen kunt u vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk.

De gemeente heeft aanvullende inkomensregelingen om u financieel te steunen:

 • Een collectieve zorgverzekering,
 • bijzondere bijstand (maatwerk)
 • De regelingen Meer Kinderen/Volwassenen Meedoen die sport, recreatie of cultuur toegankelijk maken voor kinderen en volwassenen
 • Kind pakket, een tegemoetkoming voor kinderen op basisschool en voortgezet onderwijs;
 • Diplomazwemmen voor kinderen;
 • Schoolgaan, een fiets en laptop voor kinderen die naar de brugklas gaan;
 • Individuele inkomenstoeslag, een bedrag als u al meer dan vijf jaar een minimuminkomen
  heeft.

Op de website van gemeente  Ede staat ook een overzicht van inkomensregelingen. 
Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding?
Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Voor uw vragen over bovengenoemde minimaregelingen kunt u ook contact opnemen met de Sociaal werker van Malkander of een van de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu.
-Annelies Hultink telefoon 06-2327139
  email: ahultink@malkander-ede.nl
– Minggus Latul telefoon 06-23224649
   email: info@ana-upu.nl

Schulddienstverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schulddienstverlening aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Inkomen en Schulddienstverlening van uw gemeente. Daarnaast kunt u eventueel naar het Juridisch Loket of maatschappelijk werk voor advies. Deze instanties kunnen u helpen of in contact brengen met een schuldhulpverlener.

Hulp bij schulden

De mensen van de schulddienstverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen dan voor de aflossing van uw schulden. Dit heet budgetbeheer.

Soms moet u bijvoorbeeld ook uw huis of uw auto verkopen. Of uw mobiele telefoon wegdoen. Het uiteindelijke doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Voor schulddienstverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente en een eigen inkomen hebben.

U kunt bij de gemeente informeren waar u voor schulddienstverlening kunt aankloppen.
Komt u ervoor in aanmerking, dan is ondersteuning gratis.

U kunt hiervoor langskomen voor een persoonlijk gesprek met een Schuldhulpverleningsconsulent. Bel 14 0318 om een afspraak te maken. Is er sprake van een crisis? Wordt u bijvoorbeeld binnenkort uit uw huis gezet of wordt water en elektriciteit afgesloten?
Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact   via 14 0318.

Sociale Kaart gemeente Ede

Hieronder vindt u de onderwerpen en een omschrijving die  vermeld zijn in de Sociale Kaart.
Wilt u meer informatie over een onderwerp klik hieronder naar de link. 

Link: https://socialekaart.ede.nl/

Zorg en Ondersteuning

Alles over zorg en ondersteuning, vanuit eigen kracht en netwerk én vanuit de Wmo, Wlz of een andere wet.

 Wonen en Huishouden

Hier vindt u informatie over  woningen en woonvormen, mogelijkheden om thuis te blijven wonen met (huishoudelijke) hulp of aanpassingen, opvang, verhuizen & veiligheid in huis.

Werk, geld en uitkering

Alles rondom geldzaken en administratie, werken en werkloosheid, uitkeringen (bijstand) en werk voor mensen met een beperking.

 Opvoeding  en gezin

Antwoord op vragen over opvoeden en opgroeien en over verzorging en opvang voor uw kind.

Hier vindt u informatie over lichamelijke en psychische gezondheid en zorgorganisaties.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vinden in uw gemeente of problemen oplossen met hulp van anderen.

Vervoer en mobiliteit

Mogelijkheden om mobiel te blijven. Bijvoorbeeld met een rolstoel of ander hulpmiddel. Voor de langere afstand
 kunt u (met hulp) reizen met een taxi, bus of trein.

Zorgen voor een ander

Voor iemand uit uw omgeving zorgen heet mantelzorgen. Tips en hulp voor mantelzorgers.

Opleiding en inburgeren

Alles over leren voor volwassenen: inburgeren, Nederlands leren, een cursus volgen of een opleiding doen.

Activiteiten en meedoen

 Meedoen, bezig blijven en leuke dingen ondernemen: zoek een activiteit, word actief in de buurt en ontmoet nieuwe mensen.

Gezond blijven

Met een gezonde, actieve levensstijl voorkomt u gezondheidsproblemen en houdt u zichzelf fit. Bewegen, gezond eten en goed slapen horen daarbij.

Waaier Sociaal Domein voor (zorg)professionals

 • Speciaal voor (zorg)professionals heeft gemeente Ede de Waaier Sociaal Domein ontwikkeld.
 • Daarin kunt u snel heldere informatie vinden over producten en voorzieningen als bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen, schulddienstverlening en Wmo.
  Klik hier voor: Waaier_Sociaal_Domein_januari_2024_web

  Mist u iets?

  Wij houden alle gegevens graag actueel. 

  Mist u iets of is er iets veranderd? Dan kunt u dat doorgeven via het emailadres: info@ana-upu.nl.