Over ons

"Omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar, eigen kracht en verbinding"

Stichting Ana Upu is in juli 2006 ontstaan als doorstart van Stichting Ina Ama. De Molukse inwoners van Lunteren, Ede en omstreken vormen de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede. Stichting Ana Upu heeft hierin samen met de andere Molukse maatschappelijke en kerkelijke organisaties een centrale rol bij het bewaren en verder vormgeven van de Molukse cultuur en identiteit.
 

Stichting Ana Upu organiseert activiteiten voor de jeugd, volwassenen en ouderen om de sociale samenhang van de Molukse gemeenschap in stand te houden en te verbeteren. Om de relatie met de omringende Nederlandse samenleving te bevorderen zijn deze activiteiten voor iedereen  toegankelijk en niet alleen specifiek voor de Molukse gemeenschap.

 Stichting Ana Upu onderhoudt contacten en werkt samen met de gemeentelijke overheid, politieke partijen en maatschappe-lijke organisaties zoals Welzijnsorganisatie Malkander Ede en Sportservice Ede. Om de belangen van de Molukse gemeen-schap in de gemeente Ede te behartigen, heeft Stichting Ana Upu zitting in het Platform Molukse organisaties Lunteren, Ede en omstreken. Het Moluks Platform bestaat uit Molukse maat-schappelijke en kerkelijke organisaties. Stichting Ana Upu heeft landelijk een samenwerkingsverband met het Open Lucht Museum in Arnhem, de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) in Woerden en het Netwerk Organisaties Oudere Migranten (NOOM). in Utrecht.

 

 Stichting Ana Upu heeft geen betaalde beroepskracht(en). Als zelforganisatie werkt Stichting Ana Upu, alleen met vrijwilligers, die onmisbaar zijn bij de organisatie en realisatie van alle activiteiten. Inmiddels is een van de belangrijke doelstellingen het behoud van haar accommodatie het “Gebouw Ina Ama” ten behoeve van de Molukse gemeenschap voltooid. De gemeente Ede heeft door middel van een subsidie de aankoop van het Gebouw Ina Ama door Stichting Ana Upu mogelijk gemaakt. Het gebouw en de stichting inhoudelijk als organisatie , is als hart van de Molukse gemeenschap in Lunteren, Ede en omstreken, na meer dan 40 jaar onmisbaar geworden. Stichting Ana Upu heeft sociaal-maatschappelijk en cultureel gezien haar plaats verworven in de omringende regio en is geworteld in de Lunterse samenleving en de gemeente Ede.

Klik hier voor de Historie en context Molukse gemeenschap Lunteren/Ede e.o.