Bestuur & Beheer

   Bestuur

 

       Michael van Dommelen – voorzitter
       Gita Wattilete – secretaris

       Vacant – penningmeester
       Daniella Loppies – bestuurslid

       Simon Pattinasaranij – bestuurslid (max. 2 jaar)

 

 

      Fien Huliselan: afgetreden, blijft de financiën behandelen tot   
      invulling functie penningmeester (max. 2 jaar)

 

     

      Boekhouding & Financieel  Beheer :     

        GmS-administraties 
         Albert Cuypstraat 59
         6717PL Ede    

          
   
  

         Facilitaire Dienst:     
         Beheerder: Harry Loppies

       

  IT- beheer en ondersteuning:

      Sjaco Manuputty
      Frans Manuputty
     Beheer en redactie website:
    Minggus Latul
     Barbeheer:
   Mieke Loppies – Manuputty
     – vergunninghouder drank/horecawet
     Boer Sabandar 
     – vergunninghouder drank/horecawet