Bestuur & Beheer

Bestuur

Michael van Dommelen – voorzitter
Gita Wattilete – secretaris

Stephano Sabandar – penningmeester
Daniella Loppies – bestuurslid

Simon Pattinasarany  – bestuurslid (max. 2 jaar)                         
Fien Huliselan: treedt tzt af na inwerkperiode nieuwe penningmeester Stephano Sabandar

 

 Boekhouding & Financieel Beheer:
GmS-administraties
Albert Cuypstraat 59, 6717PL Ede
    
Klik hier voor meer informatie .  

 Barbeheer:
 Mieke Loppies – Manuputty –
 vergunninghouder drank/horecawet

  Boer Sabandar – vergunninghouder drank/horecawet

Facilitaire dienst: 
Beheerder: Harry Loppies


IT- beheer en ondersteuning:

Sjaco Manuputty en Frans Manuputty

 Beheer en redactie website:
 Minggus Latul