Bestuur & Beheer

   Bestuur

       Simon Pattinasarany    – Voorzitter
       Lotje Huisman              –  Secretaris
       Fien Huliselan               –  Penningmeester
       Daniella Loppies          –  Algemeen bestuurslid

 

     

      Boekhouding & Financieel  Beheer :     

        GmS-administraties 
         Albert Cuypstraat 59
         6717PL Ede    

          
   
  

         Facilitaire Dienst:     
         Beheerder: Harry Loppies

       

  IT- beheer en ondersteuning:

      Sjaco Manuputty
      Frans Manuputty
     Beheer en redactie website:
    Minggus Latul
     Barbeheer:
   Mieke Loppies – Manuputty
     – vergunninghouder drank/horecawet
     Boer Sabandar 
     – vergunninghouder drank/horecawet