ANBI

 

ANBI-VERKLARING


ANBI – Stichting Ana Upu RSIN/fiscaal nummer: 8168 82 939


Per 01-01-2018 is Stichting Ana Upu door de Belastingdienst aangemerkt
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling ?
Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift.
Voor de tientjesactie hebben verscheidene personen aangegeven dat ze maandelijks € 10,00 willen doneren, enkelen doen het ook iedere maand. We zijn er erg blij mee, onze dank hiervoor.


Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar als de gift:

1. Vrijwillig is gedaan;
2. Geen tegenprestatie is voor geleverde diensten;
3. Schriftelijk aantoonbaar is (bankafschrift o.i.d);
4. Van particulieren minimaal €60,- is en maximaal
   10% van het drempel inkomen;


Vrijwilligers

Alleen voor vrijwilligers werkzaam voor een ANBI is het mogelijk hun vrijwilliger vergoeding of onkostenvergoeding als gift van de belasting af te trekken.

 De voorwaarden hiervoor zijn:
1. De ANBI heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich voor de organisatie heeft ingezet

2. De ANBI heeft een regeling getroffen met de vrijwilliger waardoor die recht heeft op een 
   vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding,

3. De ANBI is daadwerkelijk in staat de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding te betalen,

4. De vrijwilliger bepaalt zelf dat de vergoeding aan de ANBI geschonken wordt.
    Van een gift kan  ook sprake zijn als de ANBI de onkosten van de vrijwilliger niet kan betalen.
    Dit geldt alleen voor de daadwerkelijk gemaakte reiskosten
    of onkosten waarvoor de vrijwilliger schriftelijke bewijzen heeft (bonnetjes e.d.).


Wilt u meer hierover weten ga naar website: www
.belastingdienst.nl

Ondersteun ons voor behoud “Gebouw Ina Ama”
en Stichting Ana Upu.  Wordt donateur voor € 10,00 per maand.
Bestuur Stichting Ana Upu