Links

.Stichting Moluks Historisch Museum maakt kennis over de geschiedenis, kunst, cultuur en ontwikkeling van Molukkers (het Molukse Verhaal) toegankelijk voor een zo’n breed mogelijk publiek in en buiten Nederland. Stichting Moluks Historisch Museum geeft vorm aan een eigentijdse erfgoedinstelling die collecties beheert, programma’s en projecten ontwikkelt en samenwerkingsverbanden aangaat met diverse partners. Stichting Moluks Historisch Museum stimuleert daarmee de participatie van de Molukse gemeenschap en de samenlevingsopbouw van Nederland.  www.museum-maluku.nl

De Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) is een netwerkorganisatie waarin een klein team van bestuurders en directie de belangen behartigt van ca 15.000 Molukse 60-plussers. Het team heeft ervaring in zorg en welzijn en voert de ondersteuning en begeleiding op vrijwillige basis uit. Twaalf regiocoördinatoren en een Landelijke Molukse Ouderenraad versterken de organisatie. Zij zorgen voor verbinding met ca. 300 inspirerende, enthousiaste en zeer loyale vrijwilligers die, verspreid over 40 werkgroepen in het land, zich inzetten voor Molukse ouderen ter verbetering van hun zorg en welzijn. www.lsmo.nl

Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling. www.pelita.nl

 
 

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migranten-ouderen in Neder-land te verbeteren. Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. www.netwerknoom.nl

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem vangt de geschiedenis van ons alledaagse leven. In authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen. We nemen je mee op reis door de tijd. Van twee eeuwen geleden tot heel recent. Je komt er ogen en oren tekort. De mensen van het museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen. Trots op hun erfgoed, inspireren ze jou met hun verhalen en zijn ze benieuwd naar dat van jou. www.openluchtmuseum.nl

Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Mensen sturen daarin zoveel mogelijk zelf hun leven. En daarbij helpen ze elkaar. Malkander ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede. Malkander werkt in het groot en in het klein. Want we leven samen in verschillende vormen: in het eigen gezin, in de straat, in de wijk, in de gemeente en ook in het land.Op al                                                                                                                die terreinen wil Malkander aanwezig zijn. Voor mensen en groepen                                                                                                                  mensen.Voor jong en oud. www.malkander-ede.nl

Met 16 enthousiaste en gemotiveerde collega’s van verschillende afdelingen is er afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe missie / visie voor de organisatie.
Strategie bottom up georganiseerd! Het resultaat mag er zijn: een energiek en authentiek verhaal, samengevat in een krachtig beeld: ons Strategisch verhaal.
Klik op de link voor een fantastische visueel van ons Strategisch verhaal!

De komende jaren gaan wij hiermee aan de slag. Trots op de samenwerking en het resultaat! www.sportservice-ede.nl

Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.http://www.oranjefonds.nl