Moluks monument Lunteren

Onthulling Moluks monument “Dit tengah ombak”
8 september 2018

De onthulling van het Moluks monument zaterdag 8 september 2018 was een historische gebeurtenis. Het markeert het verblijf van de Molukkers cq Molukse gemeenschap van meer dan 50 jaar in Lunteren.
 Tevens symboliseert het de verbinding en de harmonie tussen de verschillende culturen in Lunteren. De middag begon met een dankdienst in het kerkgebouw Bethanie van de Moluks Evangelische Kerk .
In het bijzijn van burgemeester Rene Verhulst vond bij  “Gebouw Ina Ama” de ceremoniele vlaghijsing plaats van de Molukse vlag. Vervolgens ging men onder begeleiding van de jonge generatie Tifaspelers, in processie naar de Dorpstraat in het centrum van Lunteren, waar de onthulling van het monument plaatsvond.
 

Bij aankomst werd men ontvangen door jeugdige menariedanseressen. De onthulling van het monument vond daarna plaats door vier generaties van de familie Huliselan samen met burgemeester Rene Verhulst. Het gedicht “Hidup prauw” van Ds. Theo Pattnasarany ” werd door Yamena Macco voorgedragen. Onder muzikale begeleiding werd het lied “Di tengah ombak” (Te midden van golven) gezongen. Vervolgens kwamen een aantal sprekers aan bod, waaronder burgemeester Rene Verhulst en Simon Pattinasarany namens het Moluks Platform. De kunstenaar/ontwerper Jair Pattipeilohy en de kunstenaar /uitvoerder Maurice Den Boer gaven tekst en uitleg over het kunstwerk. Ds. Ria Scheltens-Ritzema van de Gereformeerde Kerk uit Lunteren sloot de rij van sprekers af. 

                          

 Uitleg Moluks monument:

Het monument bestaat uit een bronzen vlerkprauw, ook wel een uitleggerkano genoemd, te midden van golven. Het geheel wordt op een zuil van natuursteen geplaatst, waarop tevens de tekst ‘di tengah ombak’.
(Te midden van golven) komt te staan. Ook worden in het monument de namen van de eerste generatie Molukkers in Lunteren verwerkt.
    

                    
Klik hier voor een video-opname van het lied:  https://youtu.be/Bp9BK9V5ez0

Tekst lied:  Di tengah ombak 

 Di tengah ombak dan arus pencobaan,
   Hampir terhilang tujuan arah hidupku.
   Bagaikan kapal yang slalu diombang- 
   ambingkan,
  Mengharap kasihNya 

   seolah-olah tiada mampu..

   Yesus perhatikan kehidupan setiap orang,
   Yang sudah rusak dibetulkan,
   Penuh dengan kasih sayang.

   Yesus perhatikan tiap tetesan air mata
    Dia mengenal hatimu (ku) yang
    Penuh  penyesalan dosa. 

 

 

.