Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting Ana Upu , zoals deze beschikbaar is gesteld door  het bestuur van Stichting Ana Upu. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Stichting Ana Upu besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Ana Upu alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

 

 

Stichting Ana Upu is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Stichting Ana Upu gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Stichting Ana Upu de inhoud van de desbe-treffende website onderschrijft. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

 

 

Stichting Ana Upu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Stichting Ana Upu behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

 

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u een emailbericht sturen naar info@ana-upu.nl
Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Stichting Ana Upu van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten.

Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.  
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.