Molukse Wijkraad Lunteren

Aftreden voorzitter Molukse Wijkraad Lunteren

Beste wijkbewoners / Molukse ingezetenen Lunteren/Ede,

Met de datum 6 december 2021 nog vers in het geheugen heb ik, zoals ook nadien door mij aangegeven, besloten na (iets) meer dan twee jaar MWL voorzitterschap ermee te stoppen. De aanleiding, op mijn persoonlijke aandrang, de instantie ‘wijkraad’ in onze Molukse wijk Lunteren in ere te herstellen heeft destijds nogal wat voeten in de aarde teweeg gebracht, maar niet te min is het gelukt. Zonder ons al teveel op de borst te kloppen kan ik als voorzitter zeggen dat wij met z’n vieren in relatief korte periode ‘iets’ hebben neergezet, waar wij best trots op mogen zijn.

Onnodig dit alles te benoemen, op twee na, en dat is (1) de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) Woonstede – MWL. Hiermee zijn wij, als Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en in het bijzonder de Molukse wijkbewoners van Lunteren, verzekerd van de bestaansrecht van ‘onze wijk’ als verworven recht, erfgoed en nalatenschap van onze 1ste generatie. (2); erkenning/ bijzondere status van de graven van de voormalige Molukse KNIL militairen en hun echtgenoten door de gemeente Ede.

Na lang soebatten en onderhandelen met de gemeente Ede hebben de organisaties Moluks Platform en de Wijkraad de welbekende vinger tussen de deur gekregen en heeft de gemeente Ede uiteindelijk ingestemd met de bijzondere status van de graven van onze ouders / opa’s en oma’s (voormalige Molukse KNIL militairen en hun echtgenotes). Wij zijn dan ook dankbaar en op gepaste wijze verheugd dat de erkenning naar de eerste generatie op deze wijze gestalte krijgt.

Eind van het jaar (2023) draag ik mijn taken als voorzitter MWL over aan de jongere generaties en mijn jeugdvriend en ‘oude vos’ Harry Loppies. Persoonlijk heb ik geprobeerd om de jonge bestuursleden Marvin, Robert en in mindere mate Jaco ‘wijze’ lessen uit de praktijk mee te geven. Vaak genoeg ging ik er bij onderhandelingen ‘met gestrekt been’ in. Enkel en alleen om de jongelingen te laten voelen en mee te geven dat ‘gepaste emotie’ hoort bij onderhandelingen en het overbrengen van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland en in het bijzonder in Lunteren. De tijd zal het leren hoe zij het er vanaf brengen de buitenwacht te vergewissen wie de MWL is wat zij doet en waarvoor zij staat. De (nieuwe) basis is in ieder geval gelegd, nu is het een kwestie van verder bouwen en gezamenlijk vinger aan de pols houden. Voor de toekomst wens ik het bestuur dan ook alle goeds en wijsheid toe.

AMATOO,

Petrus Pesulima,

voorzitter MWL

Molukse Wijkraad Lunteren

Locatieadres : Gebouw Ina Ama

Van der Duijn van Maasdamstraat 16 Lunteren

E-mail : moluksewijkraadlunteren@gmail.com

 

Verslag renovatiewerkzaamheden ‘modelwoning’ Groen van Prinstererstraat 46.

Doel :

Bewoners Molukse wijk Lunteren attenderen op (mogelijke) onvoorziene omstandigheden.

Extra proefwoning

Citaat Woonstede / Variabele nieuwsbrief nr. 2 April 2023; In de wijk zijn er verschillende woningtypes. Om de werkzaamheden van de verschillende woningtypes in beeld te brengen, hebben wij Woonstede en de Variabele besloten om nog een proefwoning te maken. Er is besloten hiervoor de Groen van Prinstererstraat 46 te gebruiken……….

Mededeling MWL

Toen Woonstede en Variabele bovengenoemd besluit aankondigde is vooraf door mij en de overige MWL bestuursleden als voorwaarde gesteld dat Woonstede en Variabele dit moet vermelden in de eerstvolgende nieuwsbrief. Tevens heeft het bestuur MWL besloten dat daaropvolgend door mij als bewoner verslag zal worden opgemaakt met als doel, zoals boven omschreven.

Aanvang / duur / soortwerkzaamheden

Aanvang werkzaamheden : maandag 5 juni ’23 (week 23) (afgesproken) duur werkzaamheden : 2 weken

Soort werkzaamheden : – isoleren en brandwerend maken van zolder

–  aanpassing/plaatsing van nieuwe CV ketel

–  mechanische ventilatie box aanleggen

–  koven plaatsen / aanpassen

–  perilex aansluiting aanleggen

–  voorbereiding voor zonnepanelen

–  aanpassen groepenkast

–  ruiten vervangen d.m.v. HR++ glas

–  draaikozijnen vervangen voor draai/kantelkozijnen

–  ruiten en beslag vervangen van klapramen

–  nieuwe voordeur

–  nieuwe schuurdeur

–  buitenschilderwerk

Duur werkzaamheden

De hiervoor uitgetrokken duur van 2 weken was voor mij na 1 week, wat ik reeds verwacht had, al vervlogen. Een viertal zaken zijn hier de oorzaak van.

a.  planning niet op orde

b.  voorbereidend werk niet optimaal

c.  niet tijdig aanlevering materiaal

b. personeel tekort

(verlenging) Duur werkzaamheden

Bij het opmaken van dit verslag d.d. 22-06-2023 zijn de werkzaamheden nog niet voltooid. Verwacht zelf dat dit nog met 2 weken wordt verlengd.

Oorzaak & Gevolg

De Werklieden gaan gehaast te werk waardoor er onnodige fouten en (achteraf) gebreken dienen te worden hersteld en/of vernieuwd.

Wat te doen….

Als bewoner van de ‘modelwoning’ wil ik onze wijkbewoners op de volgende zaken wijzen:

1.  probeer zoveel mogelijk zelf aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden

2. loop aan het eind van de werkdag de gedane werkzaamheden van de werklieden na en schrijf zoveel mogelijk zaken op wat, naar jouw mening, niet op orde is

3. spreek de volgende dag de verantwoordelijke werklui daarop aan en ga voor een oplossing, mocht dit niet tot de juiste resultaat leiden spreek dan de verantwoordelijke bouwopzichter van de Variabele en/of Woonstede aan.

4. spreek voor het eind van de renovatie (fase)werkzaamheden een zgn. oplevering af. Loop tijdens oplevering alle afgesproken werkzaamheden af met de verantwoordelijke opzichter. Schroom niet kritisch te zijn als het bv. gaat om de afwerking. Mijn motto; ‘ niet goed is opnieuw ‘.

5. Schrijf voor jezelf op als er zaken (vooraf) zijn afgesproken, zodat je de verantwoordelijke kan aanspreken op gemaakte (mondelinge) afspraken, mocht deze niet zijn/worden nagekomen.

6.  na elke werkdag behoort men de woning opgeruimd en netjes achter te laten.

Samenvatting / bevinding

Mijn ervaring met de meeste werklui van Variabele is goed, maar dat komt ongetwijfeld omdat ik enigszins de taal van de werkvloer verstaat en vanuit mijn werkverleden met regelmaat op de bouw te vinden was. Een goede verstandhouding met de werklui heeft voordelen, men is dan bereidt een stap meer te doen voor de bewoner/klant, door bijvoorbeeld meer hun best te doen bij de afwerking of bij fouten niet ellenlang in discussie te gaan met de bewoner/klant, maar gewoon te gaan voor het herstellen van de gemaakte fout. Rest mij nog te vermelden dat wij het als bestuur MWL jammer vinden dat wij destijds niet tot overeenstemming zijn gekomen met een tweetal wijkbewoners die bouwervaring hebben. De bedoeling was hun in te zetten als ondersteuning, op aangegeven punt 4 / oplevering, aan wijkbewoners die geen of minder kijk hebben op dergelijke zaken.

Lunteren 23 juni ’23

Petrus Pesulima namens MWL.

Herziene Samenwerkingsovereekomst Molukse Wijkraad Lunteren en Woonstede
Klik hier naar het document: 
Doc. SOK. St.Woonstede.MWL.21.12.2022 (2)r