Partners

Malkander

Malkander heeft als welzijnsorganisatie samen met de werkgroep Ouderen van Ana Upu in 2015 een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de dagbesteding Huiskamer Tenang Senang  voor de 1e generatie Molukse ouderen en de  huidige generatie senioren. De werkgroep  van Ana Upu organiseerde samen met Malkander, culturele ontmoetingsavonden voor Molukse en Nederlandse ouderen.

De burgercoach van Malkander ondersteunt in samenwerking met de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu hulpvragen vanuit de Molukse gemeenschap in het kader van zorg en welzijn. In de gemeente Ede, biedt Malkander hulp op het gebied van mantelzorg, bewoners- initiatieven, vrijwilligerswerk, thuis en gezin, jongeren en senioren.

Heeft u een vraag?
 Bel: 0318 20 80 80.
Bereikbaar:  
maandag t/m donderdag van
 8.30  – 16.00 uur
en vrijdag van 8.30 -13.00 uur. 

Voor meer informatie   Lees verder

 Sportservice Ede

 Bewegen met Plezier

Deze vorm van bewegen is bedoeld voor mensen, die weinig of nooit aan gym of sport hebben gedaan.
Als u niet meer zo lenig bent, maar wel graag zo lang mogelijk wilt gaan en staan waar u wilt, is het van belang dat u regelmatig de spieren oefent.

Onder deskundige leiding worden in deze lessen alle spieren en gewrichten geoefend. Er is ook aandacht voor een goede houding en ademhaling.
Als u bepaalde bewegingen niet kunt uitvoeren, doet u ze gewoon niet. Informeert u eventueel bij uw huisarts of fysiotherapeut of u aan deze gymnastiek mag meedoen.
In het algemeen is er veel belangstelling voor deze vorm van gymnastiek.

 • Stichting Ana Upu,
  vd Duijn van Maasdamstraat 16,

  6741 WP Lunteren.
  Elke dinsdag
  van 11.00 tot 12.00 uur.

   Kosten: € 3,30 per les.
  Voor meer informatie  Lees verder

 Nederlands Openlucht Museum

420 jaar gedeelde Moluks-Nederlandse geschiedenis krijgt komende jaren prominente aandacht.  
Het Nederlands Openluchtmuseum en de Stichting Ana Upu te Lunteren hebben op dinsdag 4 juni 2019 een intentie-overeenkomst ondertekend. Zowel het museum als de  Stichting Ana Upu spreken hiermee wederzijds de intentie uit om vanaf 2019 gedurende minimaal 3 jaar samen te werken. 
Lees verder

 

Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO)

Stichting Ana Upu is lid-organisatie van de Landelijke Stichting Molukse Ouderen. De eerste Landelijke Molukse Mantelzorg Dag werd op initiatief van LSMO in Lunteren bij Ana Upu georganiseerd. LSMO en het Moluks Historisch Museum  organiseerde samen met Ana Upu in het kader van het project Historie#21 diverse evenementen . In 2014 werd met een huifkaar met Molukse en Nederlandse ouderen naar bijzondere plekken door Lunteren gereden. Ter plekke werden er interviews door Rocky Tuhuteru gehouden en herinneringen opgehaald.

In 2015 kreeg het een vervolg met de evenementen Verhalentafel en Sportcafé.  LSMO geeft ook kader-trainingen aan de vrijwilligers van Huiskamer Tenang Senang en de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu.

De Landelijke Stichting Molukse Ouderen is een netwerk-organisatie waarin een klein team van bestuurders en directie de belangen behartigt van ca 15.000 Molukse 60-plussers. Het team heeft ervaring in zorg en welzijn en voert de ondersteuning en begeleiding op vrijwillige basis uit Twaalf regio-coördinatoren en een Landelijke Molukse Ouderenraad versterken de organisatie. Zij zorgen voor verbinding met ca. 300 inspirerende, enthousiaste en zeer loyale vrijwilligers die, verspreid over 40 werkgroepen in het land, zich inzetten voor Molukse ouderen ter verbetering van hun zorg en welzijn.  Lees verder

 

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migranten-ouderen in Neder-land te verbeteren. Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om ruim 350.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.  

De Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) is lid-organisatie van het NOOM. Juan Seleky voorzitter van LSMO heeft zitting in het bestuur van het NOOM.
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa programmadirecteur van LSMO is als Coördinator Zorg en Welzijn verbonden aan het NOOM. Vrijwilligers van Stichting Ana Upu nemen deel aan workshops en trainingen van het NOOM. 
Lees verder

Museum Lunteren

Expositie “Dua djadi satu” Molukse gemeenschap 

Molukse inwoners uit Lunteren hebben Museum Lunteren benaderd of het mogelijk is om een expositie te houden over de Molukse gemeenschap in Lunteren. Naar aanleiding van het verzoek heeft het museum  contact gezocht met Stichting Ana Upu met de vraag of er een expositie samengesteld kan worden.
 Het gaat om een permanente plek in het museum met in de toekomst wisselende thema’s. Tineke Lawalata en René Akihary hebben zich bereid verklaard om de expositie samen te stellen. De officiele opening was reeds gepland, maar door Corona is het tot nader order uitgesteld. Museum Lunteren zetelt aan de Dorpsstraat 55 in Lunteren en is onlangs met een extra ruimte volledig gerenoveerd.

Klik hier voor een impressie van de Expositie “Dua djadi satu” over de Molukse gemeenschap in Museum Lunteren.