Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s in over racisme, integratie, slavernijverleden, etnisch profileren, vrijheid van godsdienst, inburgering en immigratie? Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vroeg onderzoeker Ewoud Butter om de verkiezingsprogramma’s op deze thema’s te inventariseren. Lees verder……….