Belangrijke vooraankondiging Bewonersvergadering Molukse Wijkraad Lunteren

                                              Lunteren 28 juli 2022               

Beste wijkbewoners,

Voorafgaand aan de Algemene Bewonersvergadering van 7 september a.s. waarin wij de gehele Molukse gemeenschap Lunteren/Ede zullen uitnodigen aanwezig te willen zijn, vragen wij jullie ,specifiek de wijkbewoners, aandacht voor het volgende;

Zoals jullie bekend is de Woonstede van plan in de maand oktober te willen starten met ‘planmatig onderhoud’ aan de voormalige domeinwoningen. Als bewoners hebben wij een informatiemap ontvangen met daarin omschreven hoe dit project zijn verloop zal hebben. In genoemde informatiemap is tevens een schrijven/akkoordverklaring erbij gevoegd. hierin wordt gevraagd deze, voor aanvang van het project, te ondertekenen.

Welnu, het bestuur van de ‘ Molukse Wijkraad Lunteren ‘ adviseert jullie dit vooralsnog niet te doen, voordat tijdens de bewonersvergadering van 7 september a.s. alle nodige informatie, die voor ons allen van belang zijn, door de MWL is verstrekt en gezamenlijk besproken. De tweede week van augustus kunnen jullie de uitnodiging/ bewonersvergadering tegemoet zien. Hierin zal ook inhoudelijker worden ingegaan op ‘wat eraan vooraf ging’ (besprekingen MWL-Woonstede/De Variabele) en ‘ de reden van een Algemene Bewonersvergadering ’.

 

Vriendelijke groet,

Molukse Wijkraad Lunteren (MWL): 

Petrus Pesulima ( voorzitter) 
Harry Loppies (vice- voorzitter)
Robert Liwier (secretaris)
Marvin Beumer (penningmeester)