De maatregelen zijn gebaseerd op de  Handreiking-dorps-en-buurthuizen  die Landelijk door het
Ministerie van VWS zijn uitgebracht.