Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Molukse migranten, hun kinderen en kleinkinderen.

Wat is de sociaaleconomische positie van Molukkers in Nederland? In dit onderzoek is gekeken naar de positie die Molukkers innemen op gebied van demografie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, criminaliteit en gezondheid. De positie van Molukkers wordt steeds vergeleken met de positie die personen met een Nederlandse achtergrond binnen deze domeinen innemen . Klik hier om het onderzoek te downloaden.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid