Samen met de Regiobank zijn wij, stichting Ana Upu en Mantelzorgtrefpunt Lunteren, via Samen voor de buurt van start gegaan met de crowdfundactie. Het doel is om onze activiteiten voor de Activiteiten Stuif Es In 2023 gefinancierd te krijgen.

 Bezoekers hoeven niets te betalen als zij willen deelnemen en krijgen 1 kopje koffie of thee gratis. We willen dit laagdrempelig houden zodat ook iemand met een smalle beurs hier naartoe kan komen. Er staat een collectebus voor als iemand wat wil geven.
Zou jij onze actie via jouw netwerk uit willen zetten of via facebook willen delen om zo meer aandacht en steun hiervoor te krijgen?  Natuurlijk mag je ook een donatie geven  als dat kan. Verder hopen we dat jullie ook zoveel mogelijk mensen op de hoogte willen brengen van de bingoavond die we organiseren om geld in te zamelen.

Voor meer informatie: https://samenvoordebuurt.nl/nl/initiatives/details/564/activiteiten-stuif-es-in