Kerstdiner Huiskamer Tenang Senang 22 december 2022


Met een gezellige kerstdiner sloten de ouderen en vrijwilligers van Huiskamer Tenang Senang van Ana Upu het jaar 2022 af. Er werd getoast op het nieuwe jaar. Het Coordinatieteam had gezorgd voor een heerlijke Molukse maaltijd en een smakelijke (Tjendol) dessert.  Kerstliederen onder begeleiding van Roy en Harry werden gezongen. De ouderen en vrijwilligers gingen niet met lege handen naar huis. De ouderen kregen een tas met kerstsurprises en de vrijwilligers een klein kerstpresentje.
Jammer genoeg waren we niet voltallig door ziekte en andere afspraken. De zieken wensen we heel veel beterschap toe!!
Hopelijk zien we elkaar weer in goede gezondheid in het volgende jaar weer terug.

De start van de Huiskamer is na een korte vakantie in het nieuwe jaar op dinsdag 10 januari 2023. 

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.  Amato sampai berdjumpa lagi !!!  

Klik hier voor een foto-impressie

 Rest nog te vermelden dat het kerstdiner werd gesponsored door Aannemersbedrijf W. Maassen en Loodgietersbedrijf Jac. van Zetten beiden uit Ede. Hiervoor heel veel dank !!!