Herdenkingsdienst en uitreiking plakkaat i.v.m. de beschermde status van de graven van de Molukse KNIL-militairen 9 september 2023

Het was voor de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o. en met name voor de nazaten van de eerste generatie Molukse KNIL- militairen op zaterdag 9 september 2023 een gedenkwaardige en historische dag.

‘s Morgens werd  in kerkgebouw Bethanie een herdenkingsdienst gehouden door ds. Jos Keiluhu  (NGPMB) en ds. Michael Patawala (GIM Lunteren) met als thema “Het geloof, erfenis van de eerste generatie”. Lees hier de volledige liturgie: Liturgie Herdenkingsdienst Molukse KNIL Militairen 9 september 2023 en tevens ook de Preek Herdengkingsdienst 9 September 2023 van ds. Michael Patawala.

 Na de herdenkingsdienst ging men in processie, onder begeleiding van de tifagroep,  naar de Gemeentelijke Begraafplaats in Lunteren. Bij de aula van de begraafplaats werd het herdenkingsplakkaat met het kenmerk van de beschermde status,  met Petrus Pesulima als ceremoniemeester, aan de vertegenwoordigers van de families uitgereikt. Vooraf kwamen nog een aantal sprekers aan bod. Robert Liwier (Projectgroep 9 september), wethouder Arnold Versteeg (Gemeente Ede) , Marco de Wilde ( directeur Woonstede) en hier te zien de speech van Yoram Pesulima (3e generatie).

Na de ceremonie kon een ieder naar het graf van hun dierbaren gaan, om daar het herdenkingsplakkaat te leggen cq. te bevestigen.  Als afsluiting van deze bijzondere dag werd gezamenlijk in “Gebouw Ina Ama” van stichting Ana Upu een warme maaltijd genuttigd.

 Heel veel dank voor de geweldige inzet van de Projectgroep 9 september, de organisaties van het Moluks Platform (Molukse Wijkraad Lunteren, Stichting Ana Upu,  de kerkgenoot-schappen NGPMB en GIM Lunteren) en natuurlijk de vele vrijwilligers die met hand- en spandiensten veel werk hebben verricht. Chapeau !!! 

                                                                             Foto Projectgroep 9 september

  Klik hier voor de foto’s van Ana Upu 

van de Herdenkingsdienst in kerkgebouw Bethanie, de processie naar de begraafplaats en de uitreiking van het plakkaat i.v.m.  de beschermde status van de graven Molukse KNIL-militairen. 

Klik hier voor de foto’s van Sjaco Manuputty

van de processie naar de begraafplaats en de uitreiking van het plakkaat i.v.m. de beschermde status van de graven Molukse KNIL-militairen.

Tijdens de herdenkingsdienst werd door Djaja (3e generatie) , kleindochter van de oudste inwoner van de Molukse wijk in Lunteren tante Diek Nendissa-Tapilaha (99 jaar), het gedicht “Tot hier”  van ds. Theo Pattinasarany voorgedragen.

Tot hier

Aan de grens van Nederland
Dicht bij het water
Kwamen Molukse gezinnen bijeen
Als kokosnoten op het strand
In afwachting door de zee te worden meegenomen

 

De diepe donkere zee riep hen,
Terug te keren naar hun eilanden,
Van Baileo, witte stranden en sagobomen.
Want zij zijn eilandbewoners,
Mensen die leven van de bergen en de zee

 

Gedragen door de zee
Spoelden zij aan in Nederland
Geen eerbetoon, geen saluutschoten
Verborgen achter prikkeldraad
In andermans land zien te overleven

 

Aan de grens van Nederland
Dicht bij het water
Werd de oversteek niet gemaakt
Een vreemd land werd thuisland.
En het nageslacht vond hier zijn weg.

 

En in zijn geschiedenis van vreemde overheersing
Weten de eilandbewoners zich geborgen bij de Heer
Nooit heeft God zijn liefdevolle hand weggetrokken
Ebenhaëzer: Tot hier heeft de Heer ons gezegend
Met een rijk nageslacht.

 

Dichter: ds. Theo Pattinasarany