Minimaregelingen “Ede doet mee” en Beknopte Wegwijzer Sociale kaart

De gemeente Ede heeft aanvullende inkomensregelingen voor mensen met een laag inkomen en hun kinderen. Gemeentelijke heffingen kunt u vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk.

De gemeente heeft aanvullende inkomensregelingen om u financieel te steunen:

 • Een collectieve zorgverzekering,
 • bijzondere bijstand (maatwerk)
 • De regelingen Meer Kinderen/Volwassenen Meedoen die sport, recreatie of cultuur toegankelijk maken voor kinderen en volwassenen
 • Kind pakket, een tegemoetkoming voor kinderen op basisschool en voortgezet onderwijs;
 • Diplomazwemmen voor kinderen;
 • Schoolgaan, een fiets en laptop voor kinderen die naar de brugklas gaan;
 • Individuele inkomenstoeslag, een bedrag als u al meer dan vijf jaar een minimuminkomen
  heeft.

Op de website van gemeente  Ede staat ook een overzicht van inkomensregelingen. 
Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding?
Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Voor uw vragen over bovengenoemde minimaregelingen kunt u ook contact opnemen met de Sociaal werker van Malkander of een van de Vrijwillige Seniorenondersteuners van Ana Upu.
-Annelies Hultink telefoon 06-2327139
  email: ahultink@malkander-ede.nl
– Minggus Latul telefoon 06-23224649
   email: info@ana-upu.nl

 

Voor de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken zijn vanuit de Sociale Kaart van de gemeente  Ede een aantal onderwerpen en thema’s geselecteerd. De informatie voor de Molukse gemeenschap met betrekking tot zorg en welzijn, is vervat in een beknopte wegwijzer.

De Sociale Kaart bestaat uit de onderdelen:

 • Beknopte Wegwijzer tbv de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken.
 • Sociale Kaart gemeente Ede  
 • Waaier Sociaal Domein  voor (zorg)professionals


  Klik hier naar de Beknopte Wegwijzer tbv de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken.
  NB . De Sociale Kaart/Beknopte Wegwijzer kunt u ook iedere keer raadplegen
          als submenu onder “Activiteiten & Projecten” op deze website.