Vanuit de Molukse gemeenschap hebben personen het Lunters Museum benaderd of het mogelijk is een expositie te houden over de Molukse gemeenschap in Lunteren. Het museum heeft daarna contact gezocht met Stichting Ana Upu met de vraag of er een expositie samengesteld kan worden. Het gaat om een permanente plek in het museum met  in de toekomst wisselende thema’s.  Tineke Lawalata en René Akihary hebben zich bereid verklaard om de expositie samen te stellen. Voor de expositie komt er een officiële opening. Datum en tijd wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Museum Lunteren zetelt aan de Dorpsstraat 55 in Lunteren en is onlangs vernieuwd en heeft met extra ruimte een volledige renovatie ondergaan. Klik hier voor een inkijk op de website van Museum Lunteren