Manifestatie “” Djangan Undure”, en de “Mars voor de Vrijheid”,

Op 25 april 2023 gedenken en vieren we voor de 73ste keer het belangrijkste feit uit onze geschiedenis: de proclamatie van de Republik Maluku Selatan.

De landelijke viering gebeurt dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Niet in een theater, maar in de open lucht. Niet afgezonderd en verborgen in een anonieme theateromgeving, maar in het volle daglicht.

Omdat we de wereld om ons heen willen laten zien en horen dat de strijd voor de Zuid Molukse Republiek nog steeds leeft en zal blijven voortleven. Van generatie op generatie, onvermoeibaar en onverzettelijk. Tot het doel van een vrije Zuid Molukse Republiek is bereikt. Djangan Undure, omdat we op weg naar ons doel nooit zullen wijken.

‘Djangan Undure’ voor de vrijheid van de Molukken. Een viering, een herdenking, een betoging, een manifestatie. Het is dit alles bij elkaar!

Laan van Reagan en Gorbartsjov

De plaats van handeling is het tijdelijke podium aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag. Daar zal het protocol vlaghijsing plaatsvinden en de proclamatietekst worden voorgelezen. Na het zingen van het volkslied wordt een minuut stilte in acht genomen voor hen die gevallen zijn in de strijd voor de onafhankelijkheid van de RMS. President mr. John Wattilete zal na het protocollaire gedeelte namens de regering van de Republik Maluku Selatan het woord voeren.

Na dit formele deel zal staflid Jeugdzaken Regina Parinussa de ‘Mars voor de Vrijheid’ toelichten en de aanwezigen instructies geven. (Bron: https://www.republikmalukuselatan.nl/manifestatie-djangan-undure/)
Voor meer informatie lees verder