Mededeling aftreden voorzitter Molukse Wijkraad Lunteren


Beste wijkbewoners / Molukse ingezetenen Lunteren/Ede,

 

Met de datum 6 december 2021 nog vers in het geheugen heb ik, zoals ook nadien door mij aangegeven, besloten na (iets) meer dan twee jaar MWL voorzitterschap ermee te stoppen. De aanleiding, op mijn persoonlijke aandrang, de instantie ‘wijkraad’ in onze Molukse wijk Lunteren in ere te herstellen heeft destijds nogal wat voeten in de aarde teweeg gebracht, maar niet te min is het gelukt. Zonder ons al teveel op de borst te kloppen kan ik als voorzitter zeggen dat wij met z’n vieren in relatief korte periode ‘iets’ hebben neergezet, waar wij best trots op mogen zijn.

Onnodig dit alles te benoemen, op twee na, en dat is (1) de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) Woonstede – MWL. Hiermee zijn wij, als Molukse gemeenschap Lunteren/Ede en in het bijzonder de Molukse wijkbewoners van Lunteren, verzekerd van de bestaansrecht van ‘onze wijk’ als verworven recht, erfgoed en nalatenschap van onze 1ste generatie. (2); erkenning/ bijzondere status van de graven van de voormalige Molukse KNIL militairen en hun echtgenoten door de gemeente Ede. Na lang soebatten en onderhandelen met de gemeente Ede hebben de organisaties Moluks platform en de Wijkraad de welbekende vinger tussen de deur gekregen en heeft de gemeente Ede uiteindelijk ingestemd met de bijzondere status van de graven van onze ouders / opa’s en oma’s (voormalige Molukse KNIL militairen en hun echtgenotes). Wij zijn dan ook dankbaar en op gepaste wijze verheugd dat de erkenning naar de eerste generatie op deze wijze gestalte krijgt.

 

Eind van het jaar (2023) draag ik mijn taken als voorzitter MWL over aan de jongere generaties en mijn jeugdvriend en ‘oude vos’ Harry Loppies. Persoonlijk heb ik geprobeerd om de jonge bestuursleden Marvin, Robert en in mindere mate Jaco ‘wijze’ lessen uit de praktijk mee te geven. Vaak genoeg ging ik er bij onderhandelingen ‘met gestrekt been’ in. Enkel en alleen om de jongelingen te laten voelen en mee te geven dat ‘gepaste emotie’ hoort bij onderhandelingen en het overbrengen van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland en in het bijzonder in Lunteren. De tijd zal het leren hoe zij het er vanaf brengen de buitenwacht te vergewissen wie de MWL is wat zij doet en waarvoor zij staat. De (nieuwe) basis is in ieder geval gelegd, nu is het een kwestie van verder bouwen en gezamenlijk vinger aan de pols houden. Voor de toekomst wens ik het bestuur dan ook alle goeds en wijsheid toe.

 

AMATOO,

Petrus Pesulima,

voorzitter MWL

 

Molukse Wijkraad Lunteren

Locatieadres : gebouw Ina–Ama

Van der Duijn van Maasdamstraat 16 Lunteren

E-mail : moluksewijkraadlunteren@gmail.com