Mededeling samenstelling nieuw bestuur Stichting Ana Upu

Lunteren, maart 2022

Aan: de Molukse Gemeenschap Lunteren/Ede

Betreft: Nieuw Bestuur
Beste allen,

Per 7 maart 2022 is het officieel, Stichting Ana Upu heeft een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Michael van Dommelen – voorzitter Gita Wattilete – secretaris

Vacant – penningmeester Daniella Loppies – bestuurslid

Simon Pattinasaranij – bestuurslid (max. 2 jaar)

Lotje Huisman-Gerrits: afgetreden

Fien Huliselan: afgetreden, blijft de financiën behandelen tot invulling functie penningmeester (max. 2 jaar)

Op de algemene vergadering woensdag, 29 september 2021 hebben Gita en Michael zichzelf voorgesteld en aangegeven waarom ze de functies willen vervullen. We zijn verheugd dat 2e,3e en 4e generatie zitting hebben in het bestuur. Er wacht hen mooie uitdagingen, een organisatie die semi- commercieel zal moeten draaien om onafhankelijk te functioneren. Echter, dient zich te houden aan de kernwaarden van de stichting het bewaren van de Molukse identiteit, aandacht geven aan maatschappelijke/sociale belangen voor de specifieke problemen van de Molukse gemeenschap.

We vragen om uw vertrouwen en wensen de bestuursleden veel succes.

 Hartelijke groet,

Stichting Ana Upu

S. Pattinasaranij Oud-Voorzitter