Artikel op de website van OHG:
“OHG ondersteunt Molukse gemeenschap in Lunteren bij aankoop buurtcentrum”
18 augustus 2022
Goed nieuws voor de Molukse gemeenschap in Lunteren. Stichting Ana Upu kan, met subsidie van de gemeende Ede, zelf haar buurtcentrum in eigendom te krijgen. Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) vormde in dit proces de schakel in de communicatie en afstemming over de voorwaarden met de eigenaar, de gemeente Ede. De overdracht van de gemeente naar de stichting heeft begin juli in de gemeenteraad groen licht gekregen. Dit is een belangrijke stap in de toekomstplannen van Ana Upu.
_DSC2534.jpg

Fien Huliselan, oud penningmeester van de stichting Ana Upu, naast Ron de Gruyter, teammanager OHG bij Oost NL.


Stichting Ana Upu heeft, samen met de andere Molukse maatschappelijke en kerkelijke organisaties, een centrale rol bij het bewaren en verder vormgeven van de cultuur en identiteit van de Molukse gemeenschap van Lunteren, Ede en omstreken. Toen de gemeente genoodzaakt was het gebouw van de hand te doen kwam de stichting voor de keuze het gebouw te kopen of elders huisvesting te zoeken.

Simon Pattinasarany, voorzitter van de stichting Ana Upu: “We zaten met de handen in het haar.” Na een enquête gaf de Molukse gemeenschap Lunteren/Ede aan om een voorkeur te hebben om het gebouw te behouden. Daar het uitsluitend vrijwilligers ondersteunen in het proces bij de uitbreidings- en herontwikkelingsplannen van het gebouw.
“Daarbij ondersteunen wij in het bouwteam en kijken we mee met de huuronderhandelingen.
Ook zullen we mogelijk onze financieringskracht inzetten, waarbij wij de haalbaarheid kunnen toetsen en vormgeven en aansluitend de verbouwing tijdelijk kunnen financieren in aanloop naar een bancaire financiering”, vertelt William van de Worp, projectmanager OHG bij Oost NL.

Doorbreken van de impasse

In 2019 kwam Ana Upu in contact met OHG. Simon Pattinasarany: “We zaten in een grote impasse. OHG kon vanuit een rol als neutrale buitenstaander gemeente en stichting weer aan één tafel krijgen. Want op dat moment stond het echt stil. Wij zijn allemaal vrijwilligers en hebben weinig kaas gegeten van hoe het werkt met overheden. We hadden nog nooit in een dergelijke situatie gezeten. Dus de hulp van OHG was meer dan welkom.”

William van de Worp: “Voor nu zijn wij blij dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de overdracht van het gebouw. Daarmee kunnen alle vrijwilligersactiviteiten voor jeugd, ouderen en specifieke doelgroepen worden voortgezet en heeft de gemeente het gebouw succesvol kunnen afstoten. Dit zijn typisch van die casussen waar wij kunnen inspringen om ontwikkeling – tegen de stroom in – toch mogelijk te maken. Ik ben blij dat Oost NL de Molukse gemeenschap hier in heeft kunnen helpen.” Bron: artikel op de website www.oost.nl

Leegstand aanpakken

De provincie Gelderland heeft in 2019 de Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) opgericht om bij te dragen aan de herontwikkeling van beeldbepalend vastgoed en verouderde (werk)locaties in Gelderland. Oost NL beheert het fonds en voert het ontwikkelprogramma uit. Naast het buurtcentrum heeft OHG o.a. geholpen bij de herontwikkeling van het NYMA-terrein in Nijmegen en de Mauritskazerne in Ede