Van:
Werkgroep – Landelijke Samenwerking Molukse Wijken
Contactpersoon: Djehoshua Sahetapy
E-mailadres: Moluksewijkheer@gmail.com
Mobiel tel.nr.: 06-25553529

Aan: Alle Molukse wijken, hun vertegenwoordigers en bewoners Datum: 27 april 2021

Betreft: Oproep tot aansluiten bij Landelijke Samenwerking Molukse Wijken

 Geachte Molukse gemeenschap, De LSMW roept alle Molukse wijken op zich aan te sluiten bij dit initiatief.
 De LSMW is ontstaan op initiatief van Djehoshua Sahetapy uit Maastricht.

Doel van deze samenwerking is wederzijdse hulp bieden, delen van kennis en kunde zodat het bestaansrecht en het behoud van Molukse wijken worden geborgd. Borgen bestaansrecht en behoud van Molukse wijken Dit willen we bereiken door onze krachten te bundelen zodat we 1 statement maken naar derden in het bijzonder de Nederlandse overheid en woningcorporaties. Hierin beroepen we ons op de historische afspraken die landelijk met de Molukse gemeenschap zijn gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot de vaststelling van een convenant dat elke Molukse wijk met betreffende gemeente maakt. Hiermee willen we voorkomen dat discussies over het bestaansrecht van de Molukse wijk en het onderliggende huisvestingsbeleid in de toekomst elke keer opnieuw oplaait.

Redenen voor u om aan te sluiten • Wederzijdse hulp bieden • Kennis en kunde delen • We delen hetzelfde verhaal en hetzelfde belang • 1 aanspreekpunt naar derden i.h.b. overheid en woningcorporaties • De kracht van het collectief Stand van zaken activiteiten LSMW per 1 april 2021 1. Sinds 2 november heeft deze groep van 14 wijken 6x digitaal vergaderd. De frequentie om bij elkaar te komen is 1x per maand. 2. Inventariseren welke wijken al een convenant hebben en welke nog niet en evt. hulp nodig hebben. 3. Benaderen van wijken die zich nog niet hebben aangesloten. 4. Verzamelen van (historische) informatie. 5. In de LSMW hebben we wijken met een diverse status: a. Wijken die reeds tientallen jaren een convenant hebben; b. Wijken die recent afspraken hebben gemaakt; c. Wijken die geen convenant hebben en wel willen

Nogmaals: Wij als samenwerkende wijken roepen alle Molukse wijken op om aan te sluiten bij de landelijke samenwerking, zodat we samen z.s.m. positie kunnen innemen om onze wijken op landelijk niveau veilig te stellen door voor elke wijk afspraken vast te leggen in een convenant die aansluit bij de wensen en behoeftes van de lokale gemeenschap alsmede de normen en waarden van de Molukse gemeenschap in zijn geheel. Wij horen graag van u en hopen op een snelle reactie en prettige samenwerking, alvast bedankt. MARI BERSATU!

Voor aanmeldingen of vragen, zie contactgegevens bovenaan de brief.

Hormat dan Salam, Djehoshua Sahetapy Namens Landelijke Samenwerking Molukse Wijken

 Moordrecht, Capelle aan den Ijssel, Oosterwolde, Culemborg, Elst, Tilburg, Breda, Vught, Vaassen, Almelo, Alphen aan den Rijn, Rijssen, Helmond en Maastricht.