Namens de familie doen wij een oproep aan de mensen van de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o. om als verkeersregelaars te fungeren bij de begeleiding van de rouwstoet van Louise van Zoest-Pattiasina.

U kunt zich aanmelden bij :
Saar Lekatompessy -Pattinasarany
mobiel: 06-21905148/email: s.j.lekapatti@gmail.com

Namens de familie bij voorbaat hartelijk dank!!