Op 5 november a.s. organiseert de Pattimura Academie i.o. een mini-conferentie met het thema:
“Samenwerken aan een duurzame Molukse gemeenschap”.

Datum: 5 november 2022
Plaats: Stichting Ana Upu
Van der Duyn van Maasdamstraat 16,
6741 WP Lunteren
Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur

 

De inschrijvingskosten voor deze mini-conferentie bedragen 25 euro. U kunt het bedrag overmaken op de rekening van de Stichting Muhabbat NL53INGB0004831897 o.v.v. mini- conferentie Pattimura Academie i.o. U kunt zich inschrijven voor 20 oktober a.s.

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Elias Rinsampessy (06-53760152 en/of e.rinsampessy@gmail.com) en bij George Tonikoe 0644511972 en/of the-emp@hotmail.com)

Werken met Molukkers en Molukse organisaties vraagt inzicht in culturele achtergronden van de Molukse gemeenschap in het algemeen en traditionele Molukse culturele symbolen in het bijzonder. Het leren van vaardigheden in het omgaan met processen van culturele en sociale verandering in zowel de Molukse als de Nederlandse samenleving is daarom een belangrijke basis voor het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap. Zo is het leren omgaan met de verschillende vormen van verwantschapsrelaties waaronder de pela schappen een belangrijke randvoorwaarde.
 

In deze mini-conferentie licht de Pattimura Academie i.o. haar uitgangspunten nader toe, inventariseert zij visies en opvattingen onder de deelnemers met het doel maatschappelijke relevante vraagstukken bespreekbaar te maken, die voor de ontwikkeling van de Molukse gemeenschap van essentieel belang zijn. In de nabije toekomst wil De Pattimura Academie i.o. door middel van Onderwijs & Onderzoek handen en voeten geven aan de concretisering van maatschappelijke vraagstukken, die relevant zijn voor het welzijn van de Molukse gemeenschap in algemene zin. Daartoe komt de Pattimura Academie i.o. met een aanbod, bestaande uit trainingen, cursussen etc.

 

– Dr. Elias Rinsampessy is de moderator van deze mini-conferentie. Hij zal in het kort de uitgangspunten van de
  Pattimura Academie i.o. toelichten.  In zijn inleiding gaat hij in op veranderingsprocessen binnen vier generaties Molukkers
   in de Nederlandse samenleving.

– Christine Nanlohy LL.B, zal ingaan op de participatie van Molukse vrouwen in internationaal perspectief.

– José Imlabla, zal ingaan op het thema “Wie ben ik?” Gestalttherapie bij transgenerationeel trauma naoorlogse
   generatie Molukkers.

– Pauze (makan panas/ warm eten)

– Parallele workshops (drie workshops)

– Gedachtenwisseling en debat/paneldiscussie

– Korte Evaluatie

– Informeel samenzijn.
Kernteam Pattimura Academie i.o. bestaat uit de volgende leden:
Elias Rinsampessy, Carel Usmany, Christine Nanlohy, José Imlabla, Emile Hitijahubessy , George Tonikoe.