Pieter Lawalata Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau vrijdag 26 april 2024

 

De burgemeester sprak alle gedecoreerden persoonlijk toe in de Raadzaal in het Raadhuis in Ede.  

 

 Hierboven een groepsfoto van de eerste groep gedecoreerden.
v.l.n.r De heer Kool, de heer Lawalata, mevrouw Van de Goor-Gutter, burgemeester Verhulst, mevrouw Welgraven-de Neef, de heer Van Raaij, de heer Top, mevrouw Van der Velden-Westervelt, de heer Frumau, mevrouw Frumau-Dietz, mevrouw Bouw-van Dijk. ( Foto Diana Kervel)

Hieronder een samenvatting van de toespraak voor Pieter van burgemeester Verhulst:

De heer Pieter Lawalata, 68 jaar, Lunteren: 

Al sinds 1986 is de heer Lawalata koster binnen de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren. Hij zorgt ervoor dat de kerkruimte wordt klaargemaakt en alle voorbereidingen zijn gedaan voordat de gemeenteleden arriveren voor de dienst. Na de kerkdienst zorgt hij voor de schoonmaak en overig onderhoud van het kerkgebouw. Daarnaast is hij koorlid en penningmeester van kerkkoor Penjanji Geredja Bethanië. Ook voor Moluks sociaal cultureel centrum Ana Upu is de heer Lawalata al lange tijd actief. Hij draaide vele bardiensten, was begeleider van zomerkampen en organiseerde diverse activiteiten. Tot op heden zet hij zich in voor de activiteit koersballen. Zijn jarenlange inzet maakt hem een stabiele factor binnen stichting Ana Upu. (Ede Stad)

Beste Pieter :  Proficiat !!