Toelichting op website gemeente Ede beschermde status graven Molukse KNIL militairen in en Lunteren en Ede

Beschermde status voor graven Molukse KNIL-militairen

De gemeente Ede geeft de graven van 30 Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) een beschermde status. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college wil met dit besluit erkenning geven aan de gemeenschap en de herinnering aan de Molukse KNIL-militairen in ere houden.

Respect

De vraag om een beschermde status kwam vanuit de Molukse gemeenschap in Lunteren zelf. Wethouder Arnold Versteeg: ,,In onze gesprekken met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zijn we ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om een beschermde status te geven aan deze graven. De Molukse KNIL-militairen hebben loyaal in het Nederlandse leger gediend, maar zijn bij aankomst in Nederland bepaald niet met alle egards ontvangen. De littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap in Ede. De beschermde status van de graven biedt de Molukse gemeenschap de ruimte om op een respectvolle en eervolle manier haar historie beleven.’’

Beschermde status

De beschermde status gaat per 1 mei 2023 in en betekent dat de graven van de militairen en hun eventuele echtgenotes voor onbepaalde tijd behouden worden, de gemeente geen grafrechten in rekening brengt en de onderhoudskosten op zich neemt.

KNIL

Het KNIL was het leger in de voormalige kolonie Nederlands Indië en heeft officieel bestaan van 1814 tot 1950. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het leger opgeheven. Een deel van de militairen werd ontslagen en/of naar Nederland gezonden. In 1951 besloot de Nederlandse regering zelf om 12.500 Molukse militairen met hun families naar Nederland te halen.

Gemeenteraad

Het toekennen van de beschermde status maakt onderdeel uit van de Nota Begraven, waarover de gemeenteraad naar verwachting in maart van dit jaar een besluit neemt.

(Bron: ede.nl)