Totaal Moluks een nieuw online platform

Totaal Moluks is een nieuw online platform dat als doel heeft om Molukse talen en cultuur op een toekomstbestendige manier vast te leggen en nieuw leven in te blazen voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Binnenkort communiceren wij meer informatie over onze toekomstplannen.

 

Samenwerking met Maluku

In de tussentijd gaan wij samenwerkingen aan met individuen, organisaties en instellingen. Dit doen wij niet alleen in Nederland, maar specifiek ook op Maluku in alle windrichtingen. De achterliggende gedachte hiervan is dat wij de brug met ons thuisland willen verstevigen, herstellen en een uitwisseling van taal, cultuur, verhalen, ideeën en talenten willen stimuleren.

Wij zijn dan ook verheugd om een eerste concrete samenwerking te mogen aankondigen met het Festival Film Pendek AMGPM Maluku. Dit is een festival waarbij jonge makers uitgedaagd worden om een korte film te maken (max. duur van 17 minuten) en deze uiteindelijk op het festival te vertonen. De laatste editie heeft op zaterdag 9 september plaats gevonden en kent 4 winnaars.

Twee films worden nu bewerkt en vertaald door Totaal Moluks. Het is namelijk mogelijk om deze tegen betaling* te laten vertonen bij uw evenement, lokale filmavond en/of stichting. Tijdslot overdags is bespreekbaar.
Het mooiste is dat we op commissiebasis de makers van de films vergoeden voor elke vertoning die wij mogelijk weten te maken. 


Wij verwijzen u graag naar meer informatie in de bijlage:
Totaal Moluks – Vertoning korte films uit Maluku op locatie- (1)

* Voor Molukse stichtingen in de wijk is er een korting van toepassing.

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een vertoning? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens en bekijk de agenda voor beschikbaarheid.

Met vriendelijke groet,


Jamie Schaduw

Oprichter

E info@totaalmoluks.nl

 

 

Ps. Bekijk Totaal Moluks op Instagram en Tik Tok om te ervaren wat wij de gemeenschap willen brengen.

Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Stichting Totaal Moluks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten

…: