Verslag Molukse Wijkraad Lunteren 1e fase renovatie werkzaamheden modelwoning

Onderwerp :

Verslag renovatiewerkzaamheden ‘modelwoning’ Groen van Prinstererstraat 46.

Doel :

Bewoners Molukse wijk Lunteren attenderen op (mogelijke) onvoorziene omstandigheden.

Extra proefwoning

Citaat Woonstede / Variabele nieuwsbrief nr. 2 April 2023; In de wijk zijn er verschillende woningtypes. Om de werkzaamheden van de verschillende woningtypes in beeld te brengen, hebben wij Woonstede en de Variabele besloten om nog een proefwoning te maken. Er is besloten hiervoor de Groen van Prinstererstraat 46 te gebruiken……….

Mededeling MWL

Toen Woonstede en Variabele bovengenoemd besluit aankondigde is vooraf door mij en de overige MWL bestuursleden als voorwaarde gesteld dat Woonstede en Variabele dit moet vermelden in de eerstvolgende nieuwsbrief. Tevens heeft het bestuur MWL besloten dat daaropvolgend door mij als bewoner verslag zal worden opgemaakt met als doel, zoals boven omschreven.

Aanvang / duur / soortwerkzaamheden

Aanvang werkzaamheden : maandag 5 juni ’23 (week 23) (afgesproken) duur werkzaamheden : 2 weken

Soort werkzaamheden : – isoleren en brandwerend maken van zolder

–  aanpassing/plaatsing van nieuwe CV ketel

–  mechanische ventilatie box aanleggen

–  koven plaatsen / aanpassen

–  perilex aansluiting aanleggen

–  voorbereiding voor zonnepanelen

–  aanpassen groepenkast

–  ruiten vervangen d.m.v. HR++ glas

–  draaikozijnen vervangen voor draai/kantelkozijnen

–  ruiten en beslag vervangen van klapramen

–  nieuwe voordeur

–  nieuwe schuurdeur

–  buitenschilderwerk

Duur werkzaamheden

De hiervoor uitgetrokken duur van 2 weken was voor mij na 1 week, wat ik reeds verwacht had, al vervlogen. Een viertal zaken zijn hier de oorzaak van.

a.  planning niet op orde

b.  voorbereidend werk niet optimaal

c.  niet tijdig aanlevering materiaal

b. personeel tekort

(verlenging) Duur werkzaamheden

Bij het opmaken van dit verslag d.d. 22-06-2023 zijn de werkzaamheden nog niet voltooid. Verwacht zelf dat dit nog met 2 weken wordt verlengd.

Oorzaak & Gevolg

De Werklieden gaan gehaast te werk waardoor er onnodige fouten en (achteraf) gebreken dienen te worden hersteld en/of vernieuwd.

Wat te doen….

Als bewoner van de ‘modelwoning’ wil ik onze wijkbewoners op de volgende zaken wijzen:

1.  probeer zoveel mogelijk zelf aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden

2. loop aan het eind van de werkdag de gedane werkzaamheden van de werklieden na en schrijf zoveel mogelijk zaken op wat, naar jouw mening, niet op orde is

3. spreek de volgende dag de verantwoordelijke werklui daarop aan en ga voor een oplossing, mocht dit niet tot de juiste resultaat leiden spreek dan de verantwoordelijke bouwopzichter van de Variabele en/of Woonstede aan.

4. spreek voor het eind van de renovatie (fase)werkzaamheden een zgn. oplevering af. Loop tijdens oplevering alle afgesproken werkzaamheden af met de verantwoordelijke opzichter. Schroom niet kritisch te zijn als het bv. gaat om de afwerking. Mijn motto; ‘ niet goed is opnieuw ‘.

5. Schrijf voor jezelf op als er zaken (vooraf) zijn afgesproken, zodat je de verantwoordelijke kan aanspreken op gemaakte (mondelinge) afspraken, mocht deze niet zijn/worden nagekomen.

6.  na elke werkdag behoort men de woning opgeruimd en netjes achter te laten.

Samenvatting / bevinding

Mijn ervaring met de meeste werklui van Variabele is goed, maar dat komt ongetwijfeld omdat ik enigszins de taal van de werkvloer verstaat en vanuit mijn werkverleden met regelmaat op de bouw te vinden was. Een goede verstandhouding met de werklui heeft voordelen, men is dan bereidt een stap meer te doen voor de bewoner/klant, door bijvoorbeeld meer hun best te doen bij de afwerking of bij fouten niet ellenlang in discussie te gaan met de bewoner/klant, maar gewoon te gaan voor het herstellen van de gemaakte fout. Rest mij nog te vermelden dat wij het als bestuur MWL jammer vinden dat wij destijds niet tot overeenstemming zijn gekomen met een tweetal wijkbewoners die bouwervaring hebben. De bedoeling was hun in te zetten als ondersteuning, op aangegeven punt 4 / oplevering, aan wijkbewoners die geen of minder kijk hebben op dergelijke zaken.

Lunteren 23 juni ’23

Petrus Pesulima namens MWL.