Lunteren, december 2022

Aan: De Molukse gemeenschap Lunteren/Ede e.o.

Vrijdag 9 december 2022 om 15:00 uur, het moment van de waarheid was dan eindelijk daar! Een belangrijk moment voor het bestuur en voor velen die hier lang op hebben gewacht, het tekenen van de overeenkomsten wat heeft geleid tot de verzelfstandiging van Stichting Ana Upu. Voor een aantal van ons heeft de strijd 8 jaar geduurd. Na talloze gesprekken met de gemeente was er begin van dit jaar goed nieuws, namelijk dat er in Q1 een besluit zou komen van college van B&W en de gemeenteraad. Het geduld zou worden beloond, maar uiteindelijk ging pas begin van de zomer de kogel door de kerk en was zowel het college als de raad overtuigd dat zij aan ons een subsidie zou verstrekken. Alsnog heeft het nog bijna een half jaar geduurd, maar het is gelukt! 
 
Dit alles hadden we niet gered zonder hulp van (externe) adviseurs, financierders en vrijwilligers die ons al die tijd hebben gesteund en begeleidt in dit langdurige proces naar verzelfstandiging.
 
En nu? Er gaat een hoop veranderen, maar daarover later meer. Wij zijn in een euforische stemming en zullen de komende weken in gesprek gaan met OHG over de financiering van de verbouwing van het gebouw. Wij hopen jullie hier op zeer korte termijn over te informeren 
 
Wij danken jullie voor jullie geduld tot nu toe en tot snel!
 
Groet,
Bestuur Stichting Ana Upu

Daarnaast willen we benoemen personen en instanties die ons hebben bijgestaan in advies en uitvoering om het uiteindelijk te laten realiseren.

Onze warme dank gaan uit naar :

–   Petrus Pesulima

–   Jan Goedman

–   Rein Sohilait

–   Molukse Platform Lunteren Ede e.o.

–   Gemeente Ede

–   Hielke-Jan van der Leij
    (Van der Ley Vastgoed))

–   Nathan Rozema
    (Labyrinth Onderzoek & Advies)

–   Ron Gruyter (Ontwikkelings- en – – 
    Herstructureringsmaatschappij (OHG)

–   William van de Worp (Ontwikkelings- 
    en Herstructureringsmaatschappij
    (OHG)

–   Peter van der Kolk (Notaris)

–   Gerard Pater (GoedVastGoed)

–   Kinderdagverblijf BijdeHandjes