Wij ontvingen als redactie het verzoek om de  volgende mededeling te plaatsen:
“Via Whatsapp circuleren berichten met privacygevoelige informatie over personen die in o.a. de Molukse wijken
besmet zijn met het Coronavirus/ Covid-19. Een dringend en algemeen vriendelijk verzoek, om in het kader van de privacy
en ook in het bijzonder omwille de familie hierover terughoudend te zijn.”

 

Redactie Ana Upu
Lunteren, 14 januari 2021