De Kerst-Inn op 10 december 2023 kon rekenen op een grote belangstelling van de Molukse gemeenschap uit Lunteren, Ede en omstreken. Naast het muzikaal programma met diverse koren en muzikanten werden door de koren ook spirituele gedichten voorgedragen.

In de video-impressie vindt u ook de gedichten terug die werden voorgedragen. De Molukse maaltijd die in de pauze door vrijwilligers werd geserveerd viel goed in de smaak bij het publiek. Na de opening door de voorzitter Michael van Dommelen van Stichting Ana Upu en het openingsgebed door Ds. Michael Patawala begon het programma met de binnenkomst van de MAGIM zondagschoolkinderen. De volgende koren en muzikanten gaven acte de presence: Koor Gabungan, The Brothers, Jacqueline & Richard Akihary, violiste Suzi Varga, Paduan Suara (Kerkkoor)Bethanie, Gospelgroep Adjaib, , Huiskamerkoor Tenang Senang , Mannenkoor Pohon Ara (Vijgeboom) en last but not at least als verrassing een optreden van Isaya Tumansery met het lied “Feliz Navidad.”

 De video-impressie geeft een verkorte versie van de meeste koren weer. De programmaonderdelen werden op een prettige en charmante manier gepresenteerd en ingeleid door Nadya Manuputty. De Werkgroep Kerst-Inn en haar vrijwilligers hebben kosten noch moeite gespaard om er een geslaagd evenement van te maken.  Onze complimenten en heel veel dank !!

Klik hier op: 
https://www.youtube.com/watch?v=FEnLEAgzszw 
voor de video-impressie.