Voorstel College B&W gemeente Ede inzake beschermde status graven Molukse KNIL militairen met een samenvattende toelichting van de financiele consequenties en wijze van dekking .

Op maandag 27 maart 2023 wordt het voorstel in een oordeelvormende openbare vergadering in de gemeenteraad van Ede  besproken. Op donderdag 13 april 2023 staat het wederom op de agenda maar nu in een besluitvormde vergadering van de Gemeenteraad voor een definitief besluit.
De openbare vergadering op donderdag 13 april 2023 van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Ede met  het onderwerp  “toekennen beschermde status Molukse KNIL-graven” (agendapunt Nota begraven)  is van 19.00-20.00 uur.  De vergadering is ook digitaal live te volgen https://ede.raadsinformatie.nl/live
Lees hieronder het voorstel. (Bron: website www.ede.nl)