Collecteweek ZOA: 28 maart t/m 2 april 2022


Meer dan 83 miljoen mensen zijn op de vlucht voor een oorlog of natuurramp, dat is ruim 1 procent van de wereldbevolking. Denk aan de mensen die door de verschrikkelijke situatie in Oekraïne op de vlucht zijn geslagen, maar ook het leed van vluchtelingen in Colombia, Ethiopië, Irak en andere landen is onverminderd groot.


Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt. ZOA helpt de vluchtelingen met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Vanuit christelijke identiteit willen zij er zijn voor de naaste in nood. Zij geven perspectief voor vandaag, maar ook hoop voor morgen en blijven trouw tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en goede basisvoorzieningen.


Naast gebed voor mensen in crisisgebieden is voor deze hulp veel geld nodig. Daarom wordt er ook dit jaar weer een huis-aan-huiscollecte gehouden: van 28 maart tot en met 2 april 2022. Mocht u wat tijd over hebben, loopt u dan voor de ZOA een uurtje langs te deuren?


U kunt u aanmelden als collectant bij Hilde Berends (06-44510025) of Ineke van Eijsden (06-48129945)