Organisatie

Waar staan we voor

Stichting Ana Upu is ontstaan als doorstart van stichting Ina Ama. In juli 2006 is stichting Ana Upu officieel van start gegaan.

De Molukse inwoners van Lunteren, Ede en omgeving vormen samen de Molukse gemeenschap Lunteren, allen van oorsprong afkomstig uit de wijk Lunteren. Vanuit deze gemeenschap is de behoefte aanwezig om onze cultuur en identiteit te bewaren en verder vorm te geven. Stichting Ana Upu is opgericht om deze behoefte in te vullen.

Om onze achterban goed te bedienen, hebben we onze organisatie afgestemd op vier doelgroepen binnen onze gemeenschap, te weten de kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. Voor deze doelgroepen worden activiteiten ontwikkeld om de relatie tussen de mensen binnen onze gemeenschap in stand te houden en te verbeteren.

Maar de stichting heeft ook als doelstelling de relatie tussen onze gemeenschap en de niet-Molukse gemeenschap te bevorderen. Dit wordt bereikt door het organiseren van activiteiten die niet specifiek voor de Molukse gemeenschap zijn bedoeld. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Als stichting Ana Upu gaan wij met elke organisatie contacten en samenwerkingsverbanden aan die kunnen helpen ons doel te bereiken. Deze organisaties kunnen variëren van gemeentelijke overheden, politieke partijen tot particuliere instellingen.

Daarnaast werkt Stichting Ana Upu samen met de andere Molukse organisaties uit onze gemeenschap in het Platform van Molukse organisaties Lunteren, Ede en omgeving. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om de belangen van de totale gemeenschap te behartigen.

Naast samenwerking met lokale partijen en gemeentelijk met Welzijnzsorganisatie Malkander/Ede , werken we ook samen met landelijke (Molukse) organisaties zoals stg. Moluks Historisch Museum, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en het Opelnuchtmuseum uit Arnhem. Deze samenwerking heeft als doel activiteiten te ontwikkelen op trends die landelijk gesignaleerd worden en ook voor onze gemeenschap van belang zijn.

Tot nog toe is stichting Ana Upu een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat de hele organisatie, van bestuur tot werkgroepen, uit vrijwilligers bestaat.