Werkgroep Leefbaarheid Molukse Wijk Lunteren

 

Aanstaande zaterdag 30 oktober 2021 organiseren wij een “Speeltuin opruimdag”.
We willen die ochtend tussen 08:30-12:00u de speeltuin weer onkruid vrij maken. 

Dit willen we gezamenlijk doen, want vele handen maken licht werk.
Zo helpen we elkaar een handje en willen we laten zien dat wij nu en in de toekomst ook de vernieuwde speeltuin samen kunnen en willen onderhouden. 

Hopelijk zien wij u zaterdagochtend!

Inloop vanaf 08:00 uur (Neem uw eigen tuingereedschap mee)

Voor koffie / thee en wat lekkers wordt gezorgd! 

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Leefbaarheid Molukse Wijk Lunteren

Aankondiging Moluks Platform Lunteren /Ede en omstreken ivm introductie
“Werkgroep Leefbaarheid Molukse Wijk Lunteren”

 Geachte Molukse  gemeenschap Lunteren/Ede en omstreken,
 

Het Molukse Platform is verheugd om u mede te delen dat er een  Werkgroep Leefbaarheid Molukse Wijk Lunteren in het leven is geroepen. 
Doelstelling van de werkgroep is om de leefbaarheid van de Molukse wijk aan te pakken en te verbeteren. De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van  het Molukse Platform en maakt gebruik van de faciliteiten en de administratieve en financiële organisatie van  Stichting Ana Upu. 
Hieronder vindt u ter introductie de namen van de personen die zitting hebben in de werkgroep. Tevens maakt men kenbaar welke doelstellingen men voor ogen heeft en de start van hun eerste project. 


Wij wensen hen heel veel succes in hun werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Moluks Platform Lunteren/Ede e.o.
Simon Pattinasarany