Samenwerking Woonstede-Moluks Platform Lunteren/Ede e.o.

In diverse Molukse wijken in Nederland worden initiatieven ontplooid om de status van de Molukse wijken te formaliseren. Dit betekent  dat de voordracht en de toewijzing van de sociale huurwoningen in de Molukse wijken in een convenant cq samenwerkingsovereenkomst met de gemeentelijke overheid en/of de  woningcorporatie officieel moet worden geregeld.  

 

In Lunteren willen we de samenwerkingsovereenkomst van Woonstede en het Moluks Platform Lunteren/Ede eo, gezien de actualiteit nogmaals voor het voetlicht halen.  Tijdens de onthulling van de naam van de Molukse seniorenappartementen “Ajah Bunda” op 4 juli 2014 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
 Lees hier de samenwerkingsovereenkomst Woonstede- Moluks Platform Lunteren-Ede eo