Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief februari 2021 Netwerk Organisaties Oudere Migranten

 

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM zet zich sinds 2007 in om de (inkomens)positie en het welzijn van de snelgroeiende en zeer diverse groep migranten-ouderen in Neder-land te verbeteren.
Lees hier de nieuwsbrief

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Nieuwsbrief Mantelzorgpunt.NL


In samenwerking met Stichting Ana Upu organiseert Mantel-zorgpunt.nl  een maandelijkse ontmoetingsplek voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers, waar zij onder begeleiding  van een professional ervaringen kunnen vertellen en naar elkaar luisteren. Het Mantelzorgtrefpunt kenmerkt zich door het bieden van een veilige, warme, intieme en vertrouwde omgeving, waar de mantelzorger zichzelf kan en mag zijn.

In de nieuwsbrief o.a. een interview met Elias Rinsampessy van Stichting Muhabbat uit Nijmegen en met Raymond Risamenapatty als vrijwilliger van het Mantelzorgtrefpunt. Lees hier de nieuwsbrief

 

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Interview “Dag van de Moedertaal “Reformatorisch Dagblad Lunterse Molukkers

Unesco heeft 21 februari uitgeroepen tot Dag van de Moedertaal. Juist dit jaar, op 21 maart, is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Zij brachten hun eigen taal mee, het Ambonees-Maleis. Zo staat in het Reformatorisch Dagblad. Die er een uitgebreide artikel heeft overgeschreven. Het Reformatorisch Dagblad schrijft: Nederlandse Molukkers hanteren nog altijd voornamelijk de oude spelling: dj tegenover modern j, tj tegenover c, j tegenover y etc. Maar toch is het voor ons ook bekend dat veel Molukkers die regelmatig terug gaan naar Maluku of veel communi-ceren met hun familieleden, of vrienden daar, juist steeds vaker de nieuwe spelling hanteren om o.a. miscommunicatie te voorkomen.

 

Het RD interviewt hierover  een aantal “Lunterse Molukkers” : Johnny Salakory/ Marijke , Matthieu ,Elysha Lawalata/en Rene Akihary.
Lees hier het volledige interview

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Overlijdensbericht begrafenisondernemer Willem Dekker uit Lunteren

 

 Namens de familie plaatsen wij hieronder het overlijdensbericht van begrafenisondernemer Willem Dekker uit Lunteren.

Willem Dekker heeft als begrafenisondernemer  in de afgelopen jaren bij begrafenissen in de Molukse gemeenschap op zijn eigen markante wijze heel veel betekend. Men kon bij nacht en ontij altijd bij hem terecht. Niets was te veel. Daarnaast was hij samen met de dirigent Joop Donders van het Blaasorkest Staccato initiatiefnemer van de warme contacten en samenwerking bij diverse evenementen bij Stichting Ana Upu. Een van de tastbare resultaten was een productie van de CD “Staccato meets Maluku” met o.a. diverse authentieke Molukse liederen. 

Wij condoleren de familie Dekker en wensen hen heel veel sterkte toe. Willem willen we heel veel dank zeggen. We zullen hem voor altijd herinneren als iemand met een onvoorwaardelijke toewijding naar de Molukse gemeenschap toe. Selamat djalan !!!   

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Minimaregeling gemeente Ede “Ede doet mee” 2021

Minimaregeling gemeente Ede 2021:

Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen. Voor deze inwoners en hun kinderen zijn er daarom de regelingen Meer Kinderen Meedoen en Meer Volwassenen Meedoen. Volwassenen en kinderen van 6 tot en met 17 jaar krijgen dan een tegemoetkoming van € 200 per kalenderjaar. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om mee te doen aan sport-, cultuur-, recreatieve en maatschappelijke activiteiten, gericht op meedoen en ontmoeten.  Klik hier voor meer informatie op de website van “Ede doet mee”

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Website “Molukkers bij de Krijgsmacht”

De leden van de groep Molukkers bij de Krijgsmacht zijn actief- en oud dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht. De groep is sinds april 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders, als de identiteitsgroep “Molukkers bij de Krijgsmacht”. 
Klik hier voor meer informatie op de website.