Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum

Foto’s uit de “Oude Doos” Molukse Wijk Lunteren

Klik hier voor de foto’s “Uit De Oude Doos”Molukse Wijk Lunteren 

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws

Geslaagd en gezellig jubileumtoernooi (10 jaar) Koersbalgroep Ana Upu 15 september 2023

Geslaagd en gezellig jubileumtoernooi Koersbalgroep Ana Upu 15 september 2023

Vrijdag 15 september vierde de Koersbalgroep Ana Upu haar 10 jarig bestaan (2e lustrum) met een jubileumtoernooi. Het werd een geslaagde en gezellige sportieve dag met een goed verzorgde gezonde sportlunch , voorbereid door vrijwilligers. Vrijwilligers ook dit keer heel veel  dank!!

 

 

Naast Ana Upu deden de volgende teams mee aan het toernooí: Veense Koers (Veenendaal), Kastanjehof (Wekerom), De Schakel (Lunteren), Tuindorp (Wageningen) en een Moluks team uit Hoogeveen. De Veense Koers en Ana Upu eindigden samen op de eerste plaats. Uiteindelijk werd de Veense Koers uit Veenendaal als winnaar van het toernooi uitgeroepen. Ze ontvingen uit handen van de wedstrijdleider en speaker Pieter Lawalata een ludiek bokaal.
Een authentiek Hollandse klomp met  een winnaarsvermelding . Alle teams ontvingen ook een mooie herinneringsvaantje.

 

 

De deelnemende teams waren zeer te spreken en tevreden over de organisatie van het toernooi, die in een  sportieve sfeer verliep. Koersbalgroep Ana Upu  gefeliciteerd met jullie jubileum en dit mooi  evenement. !!

Klik hier voor een foto-impressie van een goed geslaagd toernooi.

 

 

Oproep!!!
Men kan nog nieuwe leden gebruiken. Als je geinteresseerd bent kun je ook gewoon langskomen.
De speeldagen zijn iedere donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Locatie: Stichting Ana Upu, vd Duyn van Maasdamstraat 16, 6741WP Lunteren

U kunt hierover contact opnemen met:
Stef (Boer) Sabandar tel. 06-29391953 of Pieter Lawalata tel. 06-42986396.

 

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws

Verslag en en foto-impressie Ana Upu & Sjaco Manuputty van Herdenking Molukse KNIL Militairen Lunteren 9 september 2023

Herdenkingsdienst en uitreiking plakkaat i.v.m. de beschermde status van de graven van de Molukse KNIL-militairen 9 september 2023

Het was voor de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o. en met name voor de nazaten van de eerste generatie Molukse KNIL- militairen op zaterdag 9 september 2023 een gedenkwaardige en historische dag.

‘s Morgens werd  in kerkgebouw Bethanie een herdenkingsdienst gehouden door ds. Jos Keiluhu  (NGPMB) en ds. Michael Patawala (GIM Lunteren) met als thema “Het geloof, erfenis van de eerste generatie”. Lees hier de volledige liturgie: Liturgie Herdenkingsdienst Molukse KNIL Militairen 9 september 2023 en tevens ook de Preek Herdengkingsdienst 9 September 2023 van ds. Michael Patawala.

 Na de herdenkingsdienst ging men in processie, onder begeleiding van de tifagroep,  naar de Gemeentelijke Begraafplaats in Lunteren. Bij de aula van de begraafplaats werd het herdenkingsplakkaat met het kenmerk van de beschermde status,  met Petrus Pesulima als ceremoniemeester, aan de vertegenwoordigers van de families uitgereikt. Vooraf kwamen nog een aantal sprekers aan bod. Robert Liwier (Projectgroep 9 september), wethouder Arnold Versteeg (Gemeente Ede) , Marco de Wilde ( directeur Woonstede) en hier te zien de speech van Yoram Pesulima (3e generatie).

Na de ceremonie kon een ieder naar het graf van hun dierbaren gaan, om daar het herdenkingsplakkaat te leggen cq. te bevestigen.  Als afsluiting van deze bijzondere dag werd gezamenlijk in “Gebouw Ina Ama” van stichting Ana Upu een warme maaltijd genuttigd.

 Heel veel dank voor de geweldige inzet van de Projectgroep 9 september, de organisaties van het Moluks Platform (Molukse Wijkraad Lunteren, Stichting Ana Upu,  de kerkgenoot-schappen NGPMB en GIM Lunteren) en natuurlijk de vele vrijwilligers die met hand- en spandiensten veel werk hebben verricht. Chapeau !!! 

                                                                             Foto Projectgroep 9 september

  Klik hier voor de foto’s van Ana Upu 

van de Herdenkingsdienst in kerkgebouw Bethanie, de processie naar de begraafplaats en de uitreiking van het plakkaat i.v.m.  de beschermde status van de graven Molukse KNIL-militairen. 

Klik hier voor de foto’s van Sjaco Manuputty

van de processie naar de begraafplaats en de uitreiking van het plakkaat i.v.m. de beschermde status van de graven Molukse KNIL-militairen.

Tijdens de herdenkingsdienst werd door Djaja (3e generatie) , kleindochter van de oudste inwoner van de Molukse wijk in Lunteren tante Diek Nendissa-Tapilaha (99 jaar), het gedicht “Tot hier”  van ds. Theo Pattinasarany voorgedragen.

Tot hier

Aan de grens van Nederland
Dicht bij het water
Kwamen Molukse gezinnen bijeen
Als kokosnoten op het strand
In afwachting door de zee te worden meegenomen

 

De diepe donkere zee riep hen,
Terug te keren naar hun eilanden,
Van Baileo, witte stranden en sagobomen.
Want zij zijn eilandbewoners,
Mensen die leven van de bergen en de zee

 

Gedragen door de zee
Spoelden zij aan in Nederland
Geen eerbetoon, geen saluutschoten
Verborgen achter prikkeldraad
In andermans land zien te overleven

 

Aan de grens van Nederland
Dicht bij het water
Werd de oversteek niet gemaakt
Een vreemd land werd thuisland.
En het nageslacht vond hier zijn weg.

 

En in zijn geschiedenis van vreemde overheersing
Weten de eilandbewoners zich geborgen bij de Heer
Nooit heeft God zijn liefdevolle hand weggetrokken
Ebenhaëzer: Tot hier heeft de Heer ons gezegend
Met een rijk nageslacht.

 

Dichter: ds. Theo Pattinasarany

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Gezellige “Dagje Uit” in Veenendaal 18 juli 2023 Huiskamer Tenang Senang

Gezellige "Dagje Uit "in Veenendaal 18 juli 2023 Huiskamer Tenang Senang

Als afsluiting van het seizoen 2022-2023 hebben de ouderen en vrijwilligers van Huiskamer Tenang Senang, mede door het mooie weer, volop kunnen genieten van het  “Dagje Uit”” in Veenendaal. In het centrum van Veenendaal kon men de markt bezoeken, inkopen doen in leuke (kleding) winkels of alleen een terrasje pakken. Als afsluiting van het “Dagje Uit” werden de ouderen en vrijwilligers getrakteerd op een heerlijke lunch in restaurant “De Duck”. 

Na de lunch werd (om persoonlijke redenen ) ook afscheid genomen van een vrijwilliger van het eerste uur Chris Lekatompessy. . Hij heeft zich  tiental jaren trouw ingezet voor de ouderen.  Aandacht en een luisterend oor voor de ouderen was zijn lijfspreuk. Chris ontving een klein culinair attentie die hij met zijn vrouw Saar kan besteden
Terima kasih Chris.! 

Voor de Huiskamer Tenang Senang begint nu een vakantie periode . De start van het nieuwe seizoen is op dinsdag 22 augustus 2023.  Amatoo!!

Klik hier voor een korte foto-impressie van het Dagje Uit in Veenendaal

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Uitzending Lokale Omroep XON programma “Mooi Zo ” met interviews tijdens opening 14 juni 2023 Reizende Tentoonstelling in “Twee Werelden” Gedeelde geschiedenis Molukkers en Nederlanders

Uitzending Lokale Omroep XON programma "Mooi Zo " met interviews tijdens opening 14 juni 2023 Reizende Tentoonstelling in "Twee Werelden"

 Uitzending “Mooi Zo”/XON

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Toespraken ds Theo Pattinasarany (oud Lunteraan) en Rene Akihary (initiatiefnemer) tijdens de opening op 14 juni 2023 van de Reizende Tentoonstelling “In Twee Werelden” Stadspark Ede

Toespraak ds Theo Pattinasarany (oud Lunteraan) en Rene Akihary (initiatiefnemer) tijdens de opening op 14 juni van de Reizende Tentoonstelling "In Twee Werelden" Stadspark Ede

Toespraak Ds. Theo Pattinasarany:

Allereerst mijn dank dat ik vandaag als oud-Lunteraan enige woorden tot u mag spreken. Meestal spreken we van een notendop wanneer in het kort een verhaal wordt verteld.
Maar vandaag wordt de geschiedenis verteld van het Molukse volk in een drietal containers.
Nederlanders en Molukkers die elkaar ruim 4 eeuwen kennen en nog steeds met elkaar in relatie staan. Het begint dus niet op de kade van Rotterdam.
Op 21 maart 1951.

Maar wat zo ver weg leek Nederlands-Indië kwam wel dichterbij toen Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen en kinderen voet aan wal hadden gezet in Nederland.

En ik spreek tot u, het nageslacht van de Molukse KNIL militairen.
Ik spreek tot u omdat ik denk dat deze reizende tentoonstelling een aftrap is naar het eerherstel van Molukse KNIL-militairen.

 

Het Koninklijk Nederlands-Indische Leger dat bestond uit:
Nederlandse KNIL-militairen die Nederlands-Indië als hun thuisbasis hebben ervaren. Indonesiërs die trouw zijn aan Nederland. Molukse KNIL-militairen die in dienst staan van het Koninklijk Nederlands Indische Leger. Beroepsmilitairen die trouw hadden gezworen aan de Nederlandse driekleur. Gestreden vanuit een zekere overtuiging. Een ideaal.Voor gerechtig-heid en Vrede. Een keuze die uw dierbaren eens hadden gemaakt en waar zij en u nog steeds de gevolgen van dragen. Het waren Protestanten, Rooms Katholieken, Islamieten.

 

 

In de diversiteit is er die verbondenheid, één familie, een brotherhood.
Want zij streden zij aan zij gingen zij de strijd aan.Ver van een vredig bestaan op een plek waar kogels en granaten om je oren vliegen en je eigen bestaan wordt bedreigd.
Het was een verloren strijd. De vijand is wel verslagen, maar daar is iets anders voor in de plaats gekomen. Het gevecht tegen de Japanse overheersing was een gezamenlijke strijd.

De strijd om behoud van een kolonie was een totaal andere. Als ook de strijd om onafhankelijkheid, de Republiek Maluku Selatan.

 

Demobilisatie betekende uiteindelijk op dienstbevel naar Nederland.
De Molukse KNIL-militair verliet op de havenkade zijn familie en zelfs kinderen want er mochten van het gezin maar drie mee en hadden zij meer kinderen dan moesten zij hen achterlaten bij familie. En dan fluisteren zij in het oor van hun kind(eren) die zij achter
moeten laten: ”ach, papa en mama komen over zes maanden wel weer terug”.
Je verliet je vaderland, het land wat zo vertrouwt is. Je verloor je kerk lidmaatschap omdat je de Molukken verliet. Och, wat zij hadden zij toch veel achter moeten laten.

 

Eenmaal in Nederland werden geen saluutschoten gelost. Er was ook geen erewacht en geen publiekelijk waardering voor hun inzet en trouw. Nee, zij werden uit de gratie gevallen,
ontslagen, ongewenste vreemdeling, levende wezens van de toenmalige Nederlands-Indië. De tropische uniform werd vervangen door een coltrui, want het was in de wintertijd.

 En de Molukse manschappen werden met hun families in voormalige concentratiekampen ondergebracht. Afgezonderd van de Nederlandse samenleving, want het zou maar een kort verblijf zijn. De Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen werden in DUW kampen ondergebracht, in barakken van oude interneringskampen zoals kamp de Biezen tussen Lunteren en Barneveld. In oude kastelen zoals de Schaffelaar in Barneveld dan wel het kasteel de Bruinhorst in Ederveen, in kazernes zoals in Woerden en nog zoveel andere kampen.

 

Bij aankomst waren de omstandigheden erbarmelijk. Soms lag er in de kamer alleen maar een matras, geen elektriciteit en geen verwarming. In kamp Schattenberg bij u wel bekend
als concentratiekamp Westerbork stond zelfs nog de “oven”. Kunt u zich dat voorstellen? Gehuisvest op een plek van dood en verderf?

 

Geleidelijk aan kwamen de voorzieningen voor de vrouwen die konden dan een naaicursus volgen tot coupeuse en de mannen gingen in de techniek. En dat had gevolgen voor de volgende generatie want ondanks de CITO-test was het altijd Molukse meisjes gingen naar de huishoudschool en de jongens gingen naar de technische school. En je moet van goeden huize komen om toch naar de Mulo of MTS te mogen. Maar in de beginjaren mochten zij niet deelnemen aan de samenleving. De toegangspoort was de grens.

Maar ook die tijd ging voorbij en moesten de KNIL-militairen en hun vrouwen deelnemen aan de samenleving. En weet u wat zo belachelijk was? De mannen gingen werken maar moesten een deel van hun salaris aan de Nederlandse overheid teruggeven. Notabene diezelfde overheid die hun soldij niet uitbetaalde. 

De Indische KNIL militairen moesten meteen hun weg zien te vinden in de Nederlandse 
samenleving. En de Nederlandse KNIL-militairen? De laatste documentaire die ik had gezien over de Nederlandse KNIL-militairen gaf ook geen positief beeld hoe zij destijds werden behandeld.

 

En nu meer dan 70 jaar later is er het besef dat deze Molukse KNIL militairen en hun nazaten toch  onrecht is aangedaan. De erkenning als militair te hebben gevochten voor de Nederlandse vlag kwam er toch. Daarom zijn wij hier. Een stukje bewustwording van een gedeelde geschiedenis, die je liever zou willen vergeten dan dat je eraan herinnerd wordt. We zijn hier niet om een medaille op de borst van deze KNIL-militairen te spelden, maar om bewust te zijn dat wij het zijn die voortgaan in een toekomst o zo duister maar waar een ieder de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien. Om toch bewust te zijn van die pijnlijke gemeenschappelijke geschiedenis.

 

 

Mijn vader is BIND ONI Pattinasarany, sergeant majoor. Zijn rangnummer: SMA 081727002 In de kelder had hij een klein metalen kistje met de medailles die hij ten tijde van de oorlog had gekregen. Hij heeft de medailles nooit meer gedragen. Ook niet toen op paleis Soestdijk op Koninginnedag de defilé werd gehouden en deze trotse Molukse soldaten in hun uniform respect toonden aan destijds koningin Juliana. Hij heeft ook nooit verteld waarom hij die medailles heeft gekregen. De tijd in de strenge Jappen kampen, geslagen en uitgehongerd. Wij, zijn kinderen, speelden met zijn medailles alsof het speelgoed was en geen teken van strijd op leven en dood. Hij zweeg over zijn oorlogsverleden. Het verlies van zijn kameraden. Het geweld wat zij anderen hebben aangedaan. De pijn, het verdriet en de angst wat zij zelf hadden ondervonden. Hun ogen spraken soms boekdelen. Het verdriet, de trauma en frustratie was soms van hun gezicht af te lezen. Als nazaten kreeg je dat allemaal mee met name de tweede generatie.

 

De strijd voor een onafhankelijke Republiek der Zuid Molukken ging door. Ditmaal niet voor een ander land maar voor je vaderland. Niet voor de driekleur maar voor die prachtige vierkleur: blauw, wit, groen, rood. De strijd zet zich voort in de volgende generaties.
Maar waar haalden zij hun kracht vandaan? Het enige wat hun heimwee kon stillen was hun cultuur en geloof. De taal, de Molukse liederen, de geloofsbeleving en het gemeenschaps- besef. Hun geweren hebben plaatsgemaakt voor de bijbel.

 

In Nederland zijn Molukse kerken ontstaan. En de Nederlandse kerken hebben hun kerken open gesteld zodat Molukkers hun kerkdiensten konden vieren. Zij trokken hun geestelijke wapenrusting aan om te overleven. Het merendeel van hun leven hebben zij in den vreemde vertoeft. Een vreemd land is thuisland geworden voor hun nageslacht.
En ook hier werden zij en wij gezegend tot een volk van meer dan 70.000 mensen.
Deze Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen zijn hier in Nederland begraven.
Zij konden niet meer terugkeren naar een vrij vaderland. De volgende generaties hebben zich in Nederland weten te ontplooien en zullen zich steeds ontplooien opdat de eerste generatie trots zijn op wat zij hebben gepresteerd.

Tenslotte wil ik een gedicht voordragen getiteld de Horizon (Tjakrawala).

 

De Horizon
Ik zoek de horizon af
Op zoek naar mijn vertrouwde bergen.
De diepblauwe zee en prachtige palmen
Mijn kampong en baileo.

 

Het gure weer doet mijn ogen
Vol schieten met tranen.
Hoezeer ik de horizon af zocht
Ik vond mijn jeugd niet terug
Mijn kaki versleten tijdens de strijd
Het geweer al opgeborgen
Mijn rang doet er niet meer toe.
Maar mijn strijdlust is niet gebroken

 

Naast mij mijn vrouw met kain en kabaja
Haar liefde en trouw is onbeschrijfelijk
En mijn kinderen zoeken de weg
In een wereld voor mij soms zo vreemd
Het vreemde ligt in mijn diepste verlangen
Te zijn waar ik behoor, een plaats door God gegeven
Voor mijn nageslacht staat hier een huis
Het is hun thuis met daarin mijn verlangen

 

Nu de strijd is gestreden
En mijn lichaam zich heeft neergelegd
Dank ik de Heer voor Zijn zegen
Het nageslacht aan mij gegeven.

 

Voorbij de horizon
Ja daar ligt toch de bevrijding.

Tjakrawala
Mataku memandang tjakrawala
Mentjari gunung-gunung terkenal
Laut jang dalam dan pohon kelapa
Kampung dan baileo di sebelah


Angin dingin kena mataku
Memenuhinja dengan air mata
Sebagaimana aku mentjarinja
Tak dapat lagi masa mudaku
Pakaian tentara telah tipis
Dan sendjata t’lah kembali
Pangkat tak berguna lagi
Tetapi tidak terputus perdjuangan ini


Di sebelahku istri kain kebaja
Kasih dan setianja tak terlukiskan
Serta anak-anak tjari djalan
Di tanah perasingan
Jang asin terdapat dalam keinginan
Berdiam pada asal jang diberikan Tuhan
Bagi turun-temurun tlah didirikan rumah
Suatu tempat dimana ada kerinduan


Sekarang ku berhenti perdjuanganku
Tubuh telah letakkan diri
Ku bersjukur bagi Allah jang berkati
Turun temurun jang diberikan padaku


Lewat tjakrawala
Ingatlah disana ada kelepasanmu

Toespraak Rene Akihary:

De expositie draagt de naam “in 2 wereld-en” Mijn verhaal begint in die andere wereld.
Op 10 mei 1951 vertrekt mijn moeder met haar vader, moeder 2 zussen en 5 broertjes met ss Fairsea uit Semarang. Ik heb die reis ook meegemaakt, want ik zat in de schoot van mijn moeder.
Zij was in verwachting van mij. Op 5 juni 1951 komt het schip aan in Rotterdam.

Namens de koningin werden zij welkom geheten door generaal Buurman van Vreeden.
Zijn toespraak was overduidelijk en betekende voor 12.500 Molukkers het begin van een onzekere en uitzichtloze toekomst en een definitieve einde van een rijk leven op de Molukken.

Ik citeer zijn toespraak dan snapt u wat ik bedoel:

“Namens de koningin heet ik u van harte welkom.
Uw verblijf hier is maar van korte duur, hooguit 3 tot 6 maanden. De zorg, die de Nederlandse overheid aan u wijdt, vraagt van uw kant enige medewerking en begrip…dan zal uw verblijf voor beide partijen aangenaam zijn. Ik hoop dan ook dat uw verblijf een goede
herinnering zal zijn en blijven.
O ja en nog een kleine bijkomstigheid:

1. U bent allen ontslagen
2. U vervult geen functie meer in het leger
3. U krijgt geen soldij meer
4. U mag uw KNIL uniform niet meer dragen”
Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Opening 14 juni Reizende Tantoonstelling “In Twee Werelden” Gedeelde geschiedenis Molukkers en Nederlanders door wethouder Karin Bijl gemeente Ede/Locatie Stadspark Ede (Foto XON)

Opening Reizende Tentoonstelling "In Twee Werelden" 14 juni 2023 Stadspark Ede


(Foto XON) Lees hier verder het verslag van de Lokale Omroep Ede XON.
Klik hier voor een foto-impressie  (Foto’s  Ana Upu )

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws

Foto-impressie bezoek Koersbalgroep Ana Upu aan Nationale Park De Hoge Veluwe en Kroller Muller Museum Otterlo 11 mei 2023

Bezoek Koersbalgroep Ana Upu Nationale Park De Hoge Veluwe en Kroller Muller Museum 11 mei 2023

Op donderdag  11 mei 2023 bracht de Koersbalgroep Ana Upu met aanhang,  een bezoek aan Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kroller Muller Museum in Otterlo. Het werd een gezellige “Dage Uit”. Met de fietsen van Nationale Park De Hoge Veluwe werd er een bezoek gebracht aan Jachthuis Sint Hubertus. Ondanks dat het onderweg regende zat de stemming er goed in.

Het bezoek aan  de Kroller Muller Museum was ook de moeite waard. Naast de diverse moderne schilderijen en kunstvoorwerpen,  kon men ook de beroemde schilderijen van Vincent van Gogh bewonderen.  Gezamenlijk heeft men nog iets genuttigd in het restaurant van het museum.

Tot slot, dank aan Sjaco Manuputty, werkzaam bij het Kroller Muller Museum, die de gratis toegangskaarten en de voordelige consumpties heeft geregeld.!!   

Klik hier voor een foto-impressie. (Foto’s Koersbalgroep Ana Upu ), 

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Foto-impressie Bewegingsactiviteit “Beweeg je brein” Huiskamer Tenang Senang 31 augustus 2021

Foto-impressie Bewegingsactiviteit "Beweeg je brein" Huiskamer Tenang Senang 31 augustus 2021

De bewegingsactiviteit “Beweeg  je brein “door bewegingswetenschapper Laura Kerszenblatt werd door de goede opkomst een succes.
In een ontspannen en gezellige sfeer werden de diverse opdrachten,  individueel en in groepsopdracht uitgevoerd. De muziek bij de opdrachten werkte ook inspirerend en aanstekelijk. Ter afsluiting werden de deelnemers verrast met een heerlijke Molukse warme maaltijd.
Hiervoor heel veel dank aan Lena en Otji Lawalata !! Het vervolg van deze  bewegingsactiviteit is gepland op donderdagmiddag 16 september  van 13.00- 15.00 uur. 
Klik hier voor een foto-impressie.

Categorieën
Fotoalbum Fotoalbum Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Ramah Tama /Gezellige bijeenkomst 10 jaar Huiskamer Tenang Senang 24 juli 2021

Ramah Tama /Gezellige bijeenkomst 24 juli 2021
10 jaar Huiskamer Tenang Senang

In verband met  haar 10 jarig bestaan organiseerde Huiskamer Tenang Senang op zaterdag 24 juli 2021 in een  besloten setting voor de ouderen, vrijwilligers en enkele genodigden van het eerste uur een feestelijke en gezellige bijeenkomst.  Culinair was er gebak en een heerlijke warme maaltijd. Er was muziek en er werd samen gezongen.
Bij het afscheid ontvingen alle aanwezigen als aandenken een mooie  fotobriefkaart en een witte roos.(zie afbeelding)
Klik hier voor voor een foto-impressie

Tijdens de bijeenkomst werd ook een videopresentatie met afbeeldingen vertoond over 10 jaar Huiskamer Tenang Senang.

Klik hier voor de videopresentatie