Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Familiebericht overlijden Louise van Zoest-Pattiasina

Overlijdensbericht Louise van Zoest-Pattiasina

Van de familie ontvingen wij het bericht dat op 4 februari 2022 onze oud-wijkbewoner Louise van Zoest-Pattiasina, na een jarenlang verblijf in het Verzorgingstehuis Vilente/De Klinkenberg in Ede op 57 jarige leeftijd is overleden . We wensen de familie heel veel sterkte toe met dit groot verlies.

 

Categorieën
Nieuws Nieuws 2019 Nieuws 2020

Oproep van familie om verkeersregelaars bij begeleiding rouwstoet Louise van Zoest-Pattiasina

Namens de familie doen wij een oproep aan de mensen van de Molukse gemeenschap in Lunteren/Ede e.o. om als verkeersregelaars te fungeren bij de begeleiding van de rouwstoet van Louise van Zoest-Pattiasina.

U kunt zich aanmelden bij :
Saar Lekatompessy -Pattinasarany
mobiel: 06-21905148/email: s.j.lekapatti@gmail.com

Namens de familie bij voorbaat hartelijk dank!!